O nás

Zlínské jaroJsme mladí lidé, kterým není lhostejný rozvoj občanské společnosti ve Zlíně. Založili jsme proto spolek Zlínská křižovatka, který pořádá festival Zlínské jaro.

V rámci festivalu se podařilo navázat spolupráci tří desítek neziskových organizací, uspořádali jsme řadu diskusí o důležitých otázkách s významnými osobnostmi, výstav, divadelních představení, koncertů a projekcí. Zorganizovali jsme také vzpomínkové akce na osobnosti, kterých si vážíme: Tomáše Baťu, Václava Havla i Jana Palacha.

Věříme, že úroveň demokracie je odvozena od míry osobní odpovědnosti, kterou si občané jsou ochotni připustit. Více informací o našich aktivitách naleznete na www.zlinskejaro.cz.

 

Mgr. Tomáš Pasterný / koordinátor projektu, finance, komunikace
původně učitel, nyní zaměstnanec IT firmy, realizátor různých projektů, duší organizátor

MgA. Veronika Szemlová  / tvorba materiálů, koordinace spolupracovníků
doktorandka FMK UTB, učitelka na SŠ, pořadatelka řady akcí – festivalů a dílen

Ing. Petr Jurča  / strategie, distribuce petice
zaměstnanec – projektant, aktivista, ekolog, zasadil se o nerozšíření lyžařského areálu nad Zlínem na úkor lesa, nyní se zabývá odpadovým hospodářství města

Ing. Tomáš Matoušek  / komunikace na síti, distribuce petice
doktorand FT UTB, zaměstnanec – technolog, pořadatel akcí – jejich technické zajištění

A řada dalších přátel, kteří se rozhodli nám pomoci.