Referendum o hazardu ve Zlíně

VÝSLEDKY REFERENDA 23. 1. 2015

Účast 11,7% (7317) voličů, pro zákaz hazardu se vyslovilo 95,5% (6992) voličů

Zázrak se nekonal, ale dvojciferný výsledek v účasti voličů splnil naše očekávání. 95,5% hlasujících se vyjádřilo pro zákaz hazardu ve Zlíně, což je nezpochybnitelný projev vůle občanů. Radnice od počátku dělala vše pro to, aby účast u referenda byla co nejnižší. Zabránila konání referenda souběžně s komunálními volbami, minimálně informovala voliče o konání referenda, přesto se 7300 občanů naprosto jasně vyjádřilo. Ve srovnání s ostatními referendy, které se konaly mimo volby, bylo to zlínské vcelku úspěšné. Někteří zastupitelé zpochybňovali způsob, jakým jsme sbírali podpisy pod petici, naznačovali, že ji občané podepsali spíše omylem. Výsledek referenda je potvrzením největší petiční akce ve Zlíně. Očekáváme, že nyní zastupitelstvo zareaguje jednáním o tvrdším postupu vůči hazardu. Jsme připraveni s radnicí jednat. Pokud by ovšem nebyla vůle na výsledek referenda adekvátně reagovat, budeme dostatečně trpěliví v dalších krocích.

CESTA K REFERENDU
03PROČ?

Česká republika vede evropský žebříček v počtu 7,5 výherních automatů na 1000 obyvatel. Zlín je navíc nad republikovým průměrem s celkovým počtem kolem 700 automatů. Pro hazard jsou zde nastaveny velice příznivé podmínky a městská vyhláška o regulaci je bezzubá. Nesměřuje ke snížení počtu automatů, ale spíše řeší pravidla pro provoz heren. Na úbytek části heren v důsledků zvýšených poplatků či krize vyhláška neměla vliv. Plošný zákaz v centru, které je vymezeno velice úzce, je bezvýznamný. Heren zde bylo minimum a navíc získaly možnost přesunu do jiných částí města. Hazardní lobby je obzvlášť v našem kraji velice silná, což je patrné i z obhajoby hazardu, která je vedena za prostředky občanů v Magazínu Zlín. Kam se v těchto „objektivních“ textech vytratily např. sociální dopady hazardu a příslušné náklady? Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nevidíme jinou možnost radikální změny, rozhodli jsme se na základě petiční akce vyvolat referendum o plošném zákazu hazardu ve Zlíně.

KDE JSME ČERPALI INFORMACE?

V březnu 2014 jsme uspořádali konferenci o omezení hazardu na zámku ve Zlíně. Zúčastnili se jí zástupci 15 měst a obcí. Různé formy regulace představili: Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic; Martin Ander, zastupitel Brna; Milan Zeibert, místostarosta Třebíče a Daniel Novák, právník Zlína. Představeny byly také první výsledky studie dopadů sázkových her na společnost a pohled iniciativ snažících se o omezení hazardu v rámci ČR. Právě výstupy z konference nás utvrdily v přesvědčení, že je třeba se současnou situací ve Zlíně něco dělat. Podrobnosti o průběhu konference včetně videozáznamů jednotlivých příspěvků naleznete na stránce konference.

PETICE ZA VYVOLÁNÍ REFERENDA

O prázdninách 2014 jste mohli potkávat v ulicích partu mladých lidí s peticí Zlín bez hazardu. Cílem bylo získat dostatečnou podporu pro vyvolání referenda. Stálo nás to velké úsilí, setkali jsme se s velkým odporem loterijních společností a bohužel i radnice, ale nakonec se to podařilo. Přes 7000 lidí petici podpořilo a vůbec první celozlínské referendum se tak mohlo uskutečnit. Z osobních setkání v průběhu sběru podpisů a debat nejen s podporovateli iniciativy navíc vyplynulo, že lidé nevěří pohádce o dobrých výherních automatech, bez kterých se neobejde zlínská kultura a sport.

Pro uspořádání referenda bylo třeba získat podporu alespoň 10% oprávněných voličů v petici za jeho vyvolání. V petičním archu bylo nutné uvést své jméno, trvalé bydliště, datum narození a podpis.

082/3 lidí podepsali petici u stánku přímo na ulici, další zaslali petiční arch poštou, případně jej předali na některém ze sběrných míst.

Po kontrole úředníky magistrátu nebyly z různých důvodů některé podpisy uznány, především kvůli neúplným údajům. Uznaných 6250 podpisů bylo ale dostačujících pro vyvolání referenda, protože tento počet překročil potřebných 10% oprávněných voličů.

 

Děkujeme všem, kteří se na sběru podpisů podíleli.

Zároveň také velice děkujeme těm, kteří poskytli své provozovny jako sběrná místa:

Cukrárna Dino, Tř. T. Bati 3118

Káva Čaj Pohoda, Školní 492

Cukrárna Zlíňanka, Zarámí 4077

Centrum pro rodinu Zlín, Okružní 5298

Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679

Rodinný klub Na Pasece, Hrobická 75, Zlín – Velíková

Centrum Sahadža Joga ve Zlíně Tř.T.Bati 3240

Petiční arch včetně souhrnných informací ke stažení (verze distribuovaná do schránek)

OTÁZKA POLOŽENÁ V REFERENDU

„Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?”

S možností odpovědi ANO / NE.