Nepravdy šířené magistrátem Zlína o hazardu a o nás

Samotné nás překvapuje zajímavý fakt: našim největším odpůrcem nejsou loterijní společnosti ani provozovatelé heren. S nimi jsme se dosud takřka nestřetli. Proti naší iniciativě nejvíce vystupují radní, kteří hazard naprosto nepokrytě hájí. Nejsilnější nástroj této obhajoby je pak Magazín Zlín, kde jsou problémy prezentovány jednostranně nebo zdánlivě objektivně. Rozhodli jsme se tedy do všech schránek obyvatel Zlína rozšířit druhý leták, ve kterém se snažíme některé dezinformace vyvrátit. Za tento leták jsme vyčerpali poslední finance, které jsme na iniciativu Zlín bez hazardu měli.

Nyní se blížíme k polovině z 6500 podpisů potřebných pro vyvolání referenda. Pokud se nám podaří v létě podpisy získat, předložíme zářijovému zastupitelstvu návrh na konání referenda společně s komunálními volbami. V Holešově chtěli občané totéž, ale radniční koalice se tomu záměrně vyhnula, aby referendum nebylo při nízké účasti voličů v jiném termínu závazné. Uvidíme, jak se zachovají naši zastupitelé.

Mgr. Tomáš Pasterný, předseda občanského sdružení Komunitní křižovatka

 

1. MF DNES 2.7.2014: Ondřej Běták, náměstek primátora, který má na starost problematiku hazardu se podivuje nad tím, že aktivisté řeší hazard až pár měsíců před komunálními volbami.
Hazardem se zabýváme již od roku 2012, kdy Petr Jurča připomínkoval vyhlášku města. Společně jsme se setkali s panem Bětákem v jeho kanceláři na počátku října 2013 nad naším nápadem o uspořádání Konference o omezení hazardu. Tehdy jsme také požádali, aby na ní město prezentovalo svou vyhlášku. Tak se i stalo v březnu 2014, kdy se námi pořádané konference zúčastnili zástupci 15 měst a obcí (starostové, místostarostové, pověření úředníci). Vyhlášku Zlína představil Daniel Novák, právník Zlína. Právě jeho tvrzení popírají další nepravdu. Celý záznam jeho prezentace je dostupný na našem webu, část překvapivých informací uvádíme v přepisu.
Mimochodem, stále je před nějakými volbami. Pokud se rozhodnou někteří z nás do těch komunálních voleb jít, očekáváme, že budeme obviňováni z toho, že jsme od narození dělali vše jen proto, abychom se zviditelnili před volbami.

2. Magazín Zlín 06/2014: „Smyslem nové vyhlášky je omezit a regulovat tento druh podnikání. Přestože plný dopad bude mít až v první polovině příštího roku, už nyní přináší výsledky. V době od jejího přijetí po současnost klesl počet „blikajících bedýnek“ ve Zlíně z původních cca 1400 na současných necelých 800.“
Skutečnost je taková, že vyhláška nemohla ani nebude mít vliv na poklesu počtu automatů ve Zlíně. Co mělo skutečný vliv v celé ČR byla změna zákona o loteriích v roce 2012, kterou došlo k navýšení poplatků za provozovaný automat. Dalším faktorem byla finanční krize. Radní si chválí vlastní vyhlášku za něco, co nezpůsobila. Háček je v tom, že zisk loterijních společností úbytkem automatů nějak výrazně neklesl, jen prostě zmizely ty automaty, které vynášely nejméně. ČR je stále celoevropskou špičkou v počtu 7,5 výherních automatů na 1000 obyvatel.

3. Magazín Zlín 06 a 07/2014: Vyhláška o hazardu ve Zlíně je představovaná jako „zlatá střední cesta“, která stanovuje přísné podmínky.
Vyhláška je přesně tak přísná, jak ji loterijní společnosti potřebovaly mít. Patří mezi nejmírnější formu regulace z měst, kde se hazard alespoň nějak reguluje. Stanoví, že kolem heren má být pořádek, že má být omezena reklama a že se má dodržovat loterijní zákon. Když tyto tři podmínky provozovatelé splní, mají na výjimku v provozu herny nárok. Plošný zákaz v centru vymezeném velice úzce, je bezvýznamný. Bylo zde pár heren, které navíc získaly možnost přesunu do jiných částí města, které jsou z pohledu dopadů hazardu daleko ohroženější.

4. Magazín Zlín 07/2014: Bez příjmů z loterií by město nebylo schopné podporovat sport, kulturu a sociální oblast v takové míře jako doposud, a situace v těchto oblastech by se dramaticky zhoršila. „Organizace z těchto oblastí jsou za současné situace na příjmu z hazardu do značné míry závislé,“ potvrdil náměstek primátora Ondřej Běták (STAN).
Za tu současnou situaci může právě výklad rozpočtu. Město účelově spojuje příjem z hazardu s konkrétním výdajem (jen cca 3% rozpočtu). Příjem z hazardu je jedním z mnoha příjmů magistrátu. Tam, kde hazard zakázali si s výpadkem poradili a na kulturu, sport a soc. služby dotace nesnížili.

5. Město se Synot Tip v jednotě útočí: MF DNES 1.7.: „Plošný zákaz ve Zlíně by firmě přinesl vysoké finanční ztráty, aktivisté sledují vlastní prospěch a Pasterný přes město čerpá peníze právě z hazardu,“ řekl ředitel Synot Tipu Petr Mikoška. Magazín Zlín 07/2014: „Už tři roky žádá město o příspěvky na festival Zlínské jaro a my je poskytujeme z Kulturního fondu. A právě v Kulturním fondu se mimo jiné objevují odvody loterií,“ vysvětlil náměstek primátora Miroslav Kašný (KDU-ČSL).
Tvrzení jsou pravdivá, ale v kontextu naší iniciativy Zlín bez hazardu děsivá. Organizace, které pořádají kulturní či sportovní aktivity, stejně jako my, žádají o dotace z různých zdrojů, tedy i z těch městských. Město ovšem účelově vytvořilo spojení mezi příjmy z hazardu a konkrétními výdaji na kulturu, sport a sociální služby. Vytváří tak hazardu alibi, protože je přeci prospěšný. Navíc, jak se nyní ukazuje, všichni kdo čerpají dotace by měli k hazardu mlčet, protože loterijní společnosti si skrze město zaplatili jejich mlčení. A pokud se vymezovat budou, mohou třeba o dotace přijít nebo musí čelit tvrzením, že z hazardu čerpají peníze. Součástí smluv o dotacích ovšem nebylo žádné takové upozornění, odkud peníze jsou a že se tím zavazujeme mlčet k hazardu. Zajímalo by nás, kam je směrován např. příjem z pokut při spáchání nějakého přestupku. Proč město stejným způsobem nenapíše na tyto bankovky, že jsou z pokut, protože by pak příjemci těchto peněz lépe pochopili, že mají ve svém zájmu přestupky podporovat.

6. Magazín Zlín 06/2014: „Absolutní zákazy se nikdy a nikde na světě neosvědčily, vzpomeňme třeba na alkoholovou prohibici v Americe v první polovině minulého století. Také nefungovala. Ti, co chtěli pít, se k alkoholu přes černý trh dostali,“ nepochybuje Ondřej Běták (STAN).
Škoda, že se radní neinformují tam, kde zákaz hazardu již platí. Města, ve kterých byl zaveden plošný zákaz nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec nebo v kusových množstvích. Herna není lahev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA. „Policie ČR nemá vážnou obavu ze vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat trestněprávními prostředky,“ Uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová.

7. Magazín Zlín 06/2014: „Stejný názor jako zlínská radnice mají i mnozí odborníci a také samotné loterijní společnosti: jsou přesvědčení, že ti, co hrát chtějí, hrát budou dál, zákaz nezákaz. A když by to nešlo ve Zlíně, začnou utrácet své peníze v nejbližším městě či vesnici, kde automaty povolené budou. A komu by se nechtělo cestovat, mohl by hrát z tepla svého domova, přes internet.“ (Autor textu Zdeněk Dvořák, mluvčí magistrátu.)
Ve vyjádřeních města se vyskytují odkazy na jakési odborníky nebo psychology. Zajímalo by nás, o koho jde. Celorepublikově uznávaný odborník na problematiku závislostí MUDr. Karel Nešpor CSc.: „Zákaz hazardu nezvýší majetkovou kriminalitu v určité oblasti, ale sníží. O tom ostatně svědčí zkušenosti z Norska, kde po plošném zákazu hazardních automatů nedošlo k nárůstu ilegálního hazardu, ale míra problémů působených hazardem se naopak snížila.“ Společnost Podané ruce o.p.s., která se ve Zlíně zabývá prevencí a léčbou závislostí, vydala k regulaci hazardu následující stanovisko: „Zkušenosti s léčbou osob postižených hráčskou závislostí nás jednoznačně vedou k podpoře výrazné regulace hazardu na úrovni místních samospráv. Za výraznou regulaci hazardu pokládáme mimo jiné výrazné snížení jeho dostupnosti, například provozováním herních zařízení pouze ve vymezených místech či budovách, poněvadž menší dostupnost hazardu je jedním z prvků, které nám usnadňují práci se závislými hráči. Jsme toho názoru, že ty obce a města, která se rozhodla provoz hazardu nezakázat, by měly za své rozhodnutí nést zodpovědnost a přispívat na prevenci a léčbu následků patologického hráčství ze svého rozpočtu.“ K přesunu heren: „V okolí Českých Budějovic nevznikla od zavedení plošného zákazu hazardu ani jedna herna,“ uvedl v březnu na konferenci ve Zlíně primátor Juraj Thoma. K přesunu hráčů na internet: potřebujete počítač, připojení k internetu, počítačovou gramotnost, funkční bankovní účet bez exekucí (právě exekuce většina gamblerů již má). U sebe doma Vás také nikdo nebude nalévat tvrdým alkoholem zdarma. Všechny tyto vyjmenované body jsou překážky, které sníží počet hrajících lidí na internetu v porovnání s pouličními hernami. Zcela razantně pak odbourají sociálně slabé gamblery, čili tu nejrizikovější část gamblerů, která po prohře sociálních dávek jde loupit pro peníze na hazard.

V kategorii: Nezařazené