O hazardu

DOPADY SÁZKOVÝCH HER NA SPOLEČNOST

V Národním výzkumu užívání návykových látek z roku 2012 byl počet osob v riziku problémového hraní hazardních her odhadnut na 5 % dospělé populace. Z průzkumu mezi lékaři ČR pochází odhad 65 000 až 110 000 patologických hráčů či osob se závažnými problémy s hraním hazardních her. Na trhu se sázkovými hrami v ČR připadá k lednu 2013 přibližně 7,5 technických zařízení na 1000 obyvatel. Podle dostupných údajů tak relativní počet herních technických zařízení v ČR dosahuje v evropském kontextu nejvyšších hodnot. Celkem bylo v ČR v r. 2012 prosázeno 135,5 mld. Kč. Počet léčených patologických hráčů dosahuje přibližně 2000 osob ročně. „V kontaktu s léčebným zařízením je pouhý zlomek patologických hráčů v ČR“, upozorňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

 

LOBBY HAZARDU

V mnoha městech se množí vážná podezření na pokusy zavázat politiky prostřednictvím rozličných “benefitů” k tomu, aby hazard v jejich rajónu mohl nadále setrvat. Někteří zastupitelé či starostové pak ignorují negativní ekonomické, sociální, morální i estetické dopady heren či je bagetelizují. S ohledem na osobní zainteresovanost pak prezentují naučené fráze, které jim dodali provozovatelé heren a jejich sdružení. Nezřídka se tak i zvolení zástupci občanů stávají nepřiznanými obhájci hazardu. Běžné jsou pseudoargumenty o tom, že na “hazardních” příjmech závisí sport v obci, že vzniknou černé herny pokud se ty stávající zruší, anebo je hazard účelově srovnáván s požíváním alkoholu, cigaret. Hazard sám sebe nikdy neomezí. Je to stomiliardový byznys, který se chce udržet ve svých pozicích a nadále expandovat.

 

TRESTNÁ ČINNOST VÁZANÁ NA HERNY

Herny jsou úzce spjaté s přestupky a trestnou činností. Jsou prostředím, kde se vyskytují existence rozličného druhu. Rozbuškou pro problémy v hernách, které mnohdy musí řešit policie, je stav, kdy hráč prohraje více, než-li si mohl dovolit a ví, že ho čekají vážné finanční problémy. Sociální dávka, podpora v nezaměstnanosti i průměrný plat – s tím vším si běžný VLT stroj dokáže poradit i hodinu. Gambler však měl tyto peníze třeba na celý měsíc a záleží pak na reakci každého z nich. Nehrozí jen fyzická napadení a rvačky, část gamblerů je schopna jít si do heren pro své peníze zpět s kuklou na hlavě a pistolí v ruce. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč škodlivost heren nemůže být srovnávána se škodlivostí alkoholu či kouření. Zatímco za cigarety či alkohol jedinec za den těžko utratí více jak tisíce korun, VLT automat v herně mu snadno spolkne celoživotní úspory i za jediný večer a uvrhne gamblera do situace, kterou se někdy rozhodne řešit společensky velmi nebezpečným způsobem. Bez prohraných peněz gambler prostě nájem nezaplatí, dluhy nesplatí, nepostará se řádně o základní potřeby svých děti, rodiny atd.

/zdroj: http://www.ustibezhazardu.cz /

 

Hazard ve Zlíně (stav k 31. 12. 2013)

Zlín – herny, hrací přístroje

Hazard v ČR (stav k 31. 12. 2013)

ČR – herny, hrací přístroje