Teze zlínské vyhlášky o regulaci hazardu

Na konferenci o omezení hazardu prezentoval Daniel Novák zlínskou vyhlášku řešící regulaci hazardu. Daniel Novák je právník odboru právního a řešitel problematiky hazardu na území města Zlína.

Videozáznam prezentace je zveřejněn na stránce konference.

Zde přinášíme některé teze a myšlenky, které při prezentaci padly:

 • Regulace Zlína je v rámci republiky neobvyklá.
 • Neexistuje zřejmě město či obec, které by se vydalo naší cestou.
 • Pracovní skupina připravující vyhlášku zaangažovala loterijních společnosti do systému regulace.
 • Byla dána základní teze při tvorbě vyhlášky: zachování současného stavu počtu herních zařízení, tedy jeho zastropování.
 • Loterijním společnostem se předkládaly návrhy vyhlášky, ke kterým se mohly vyjádřit. Některé jejich připomínky se do vyhlášky zakomponovaly a zástupci loterijních společností ocenili, že je s nimi komunikováno.
 • Využili jsme nabídku loterijních společností, aby se zavázaly dodržovat loterijní zákon.
 • Provozovatelům bylo řečeno, že vyhláška nemá za účel je nějakým způsobem drezírovat, že chceme dosáhnout nějakého kompromisu, který by vedl ke zkultivování herního trhu ve městě. Pokud bude něco v té dohodě na hraně, tak to budeme spíš vykládat ve prospěch provozovatelů, aby se necítili nějakým způsobem poškozováni.
 • Ke koncepci vyhlášky: jde o dodržování pořádku a vzhledu provozoven a na druhou stranu jsme nechtěli, aby vyhláška provozovatele nějak radikálně ohrozila nebo jim způsobila vícenáklady.
 • Po roce si musí provozovatelé vždy požádat o udělení výjimky k tomu, aby mohli nadále setrvat. Podmínkou pro udělení výjimky je dodržování těchto kritérií: aby nebyl narušován veřejný pořádek, nebyl porušen loterijní zákon a nebyla nežádoucí reklama.
 • Je problém v tom, že město s tím bude mít spojenou značnou administrativu, protože rozhodování o udělení výjimek je rozhodnutím kolektivního správního orgánu.
 • Součástí žádosti o pokračování výjimky bude čestné prohlášení, že provozovatelé vyhlášku neporušovali. My si to eventuálně můžeme ověřit u městské policie. Pokud nebude problém, výjimku udělíme.
 • Provozovatelé mají ovšem právní jistotu, protože pokud my bychom pochybili při udělování výjimky, tak se mohou odvolat ke Krajskému úřadu.
 • Zastropování herních zařízení spočívalo v tom, že když by třeba jedna provozovna ukončila provoz nebo snížila počet automatů a chtěla to třeba nějakým způsobem vysměňovat s jinou, která chtěla naopak navýšit, tak stále dodržovaly ten limit.
 • Po novele zákona v roce 2012 jsme ale od zastropování ustoupili, protože došlo k samovolnému poklesu herních zařízení na území města, což bylo asi dáno tím, že poplatkové zatížení provozovatelů se zvedlo, tedy si rozmysleli, které licence si podrží a které ne. Možná to bylo dáno i finanční krizí.
 • Do budoucna zůstáváme tedy jen u stropování počtu provozoven.
 • U provozoven, které byly v centru by bylo nespravedlivé, abychom je úplně zlikvidovali. Umožnili jsme tedy přesun místo za místo. Tedy pro ně byla vytvořena v novele vyhlášky možnost získání výjimky, že mohou přesunout tu provozovnu na jiné místo. Také jsme to nachystali pro jiné provozovny, které kdyby byly nuceny někde ukončit provoz, tak aby mohla vzniknout provozovna na jiném místě, aby se mohla přesunout.
 • Kompromisní přístup je dobrý, protože každý extrém bývá špatný. V případě absolutní regulace by to vedlo k likvidaci provozovatelů drobného pohostinství. Přesun do šedé zóny a sázení na internetu, ze kterého město nebude mít ani korunu.
 • Myslím, že 99% provozovatelů to prodloužení dostane.
 • Pokud my neprokážeme, že by tam docházelo k narušování veřejného pořádku, byl porušen loterijní zákon, nebo tam byla nežádoucí reklama, tak on má na tu výjimku nárok.
 • Regulace spočívá v tom, že další herny se nemohou objevit (až na ty, kus za kus), a ty co zůstávají musí každoročně splnit ta tři pravidla pro provoz.

V kategorii: Nezařazené