Magazín Zlín hájí za prostředky občanů hazard

Kampaň za omezení hazardu připravujeme od březnové konference o omezení hazardu, která nás přesvědčila o tom, že je třeba se situací ve Zlíně něco dělat. Nejdříve jsme navrhli Ondřeji Bětákovi, náměstkovi primátora, který se problematikou hazardu za město zabývá, abychom se sešli nad výstupy z konference a nad návrhem vyhlášení referenda ze strany zastupitelstva města. Vzhledem k neochotě vůbec se nad tímto sejít, jsme se rozhodli spustit petiční akci, která by v případě jejího úspěchu k vyvolání referenda nakonec dospěla. I o těchto krocích jsme pana Bětáka informovali. Předpokládáme, že právě v reakci na tyto informace se v červnovém Magazínu Zlín objevila obsáhlá obhajoba hazardu, která zaplnila 4. a 5. stranu.

Červnový Magazín Zlín ke stažení

Co je vlastně špatně?

1. Velice manipulativně jsou zde uvedeny argumenty, které používají při obhajobě hazardu loterijní společnosti. O výpadku z rozpočtu, o černých hernách, o přesunu hráčů do okolí měst, o přesunu hráčů na internet atd. Více o těchto argumentech naleznete na stránce Argumenty.

2. Městská vyhláška o hazardu je zde vydávána za ten nástroj, který měl vliv na úbytek automatů v posledních letech. Přičemž i z úst zástupce města Daniela Nováka, právníka Zlína, na konferenci zaznělo (viz. videozáznam), že tento úbytek byl způsobený zvýšenými poplatky (dané zákonem), případně finanční krizí. Dopady vyhlášky jsou záměrně nafukovány, přičemž realita je nejlépe patrná z příspěvku pana Nováka. V Magazínu Zlín je jako klíčový uveden zákaz heren v centru města. Ve skutečnosti je toto centrum definováno velice úzce s minimem automatů. Herny navíc dostaly v rámci vyhlášky možnost z centra se přesunout.

3. Je amorální obhajovat hazard kvůli tomu, že z něj máme peníze a nevidět při tom sociální dopady hazardu – kolik společnosti hazard bere. Objevuje se zde přímo spojení, že díky hazardu jsou nižší členské příspěvky sportovců! Takto ale nastavilo rozpočtová pravidla vedení města. Pokud bychom to domysleli do důsledků, mohli bychom říci, že z vybraných pokut je hrazena třeba výstavba dětských hřišť a rodiče by pak mohli iniciovat kampaň za zvýšení počtu přestupků a naváděli by k nim občany.

4. Radnice ve shodě s odborníky

„Stejný názor jako zlínská radnice mají i mnozí odborníci a také samotné loterijní společnosti.“ – Není uvedeno, jaké odborníky má radnice na mysli, žádné nejmenuje. Dle našich informací je na straně hazardu třeba „odborník“ Petr Verosta, na straně jeho omezení je pak třeba psychiatr Karel Nešpor. Co se týká shody s loterijními společnostmi, tomu věříme.

5. Několik přístupů k hazardu

„Jde o souhrnný výčet skutečností, které byly mnohokrát prezentované odpůrci i příznivci hazardu v médiích a jsou obecně známé. “ Jedná se o manipulativní tvrzení, ze kterého vyplývá, že odpůrci hazardu se shodují v tomto výčtu plusů a mínusů. Není to ale pravda. Např. mínus v podobě přesunu hráčů na internet tak, jak byl v Magazínu představen není pohledem odpůrců hazardu, viz. Argumenty.

V kategorii: Nezařazené