Město manipuluje s veřejným míněním argumenty loterijních společností

Zlín, 1. července 2014, Autor: Tomáš Pasterný

Město rozšířilo mezi lidmi anketu, která má ve svých otázkách zakomponovány argumenty loterijních společností. Když by občan chtěl zvolit možnost plošného zákazu hazardu, zároveň by musel souhlasit s tvrzením, že kultura, sport a sociální služby přijdou o 40 mil. Kč, nebo že se gambleři přesunou do okolních obcí nebo na internet. Přitom jak se rozdělují peníze a kam jdou je na rozhodnutí zastupitelstva a není na nich napsáno, že zrovna z hazardu mají jít tam, či tam. Zbylá tvrzení jsou sporná a byla již vyvrácena příkladem měst, kde k zákazu hazardu došlo – viz. České Budějovice. Není dosud jasné z jakých měst si bere Zlín příklad a odkud pan náměstek Běták čerpá informace, na základě kterých rozšiřuje dávno vyvrácená tvrzení o tom co se stane po zákazu hazardu. Co se týče popisu postupu radnice, zákaz v centru, které je velice úzce definované na nám. Míru a přilehlé ulice hazard ve městě nějak neomezil. Jednalo se o pár provozoven, které navíc měly možnost se přesunout do jiných částí města, které jsou z pohledu dopadů hazardu ohroženější. O přísných podmínkách se dá také s úspěchem polemizovat, protože se provozovatelé zavazují jen k tomu, že budou udržovat pořádek a omezí reklamu. Třetím bodem vyhlášky, je, že se provozovatelé zavazují dodržovat loterijní zákon, což je výsměchem právnímu řádu ČR, protože zákon je nad vyhláškami měst, tedy jej provozovatelé dodržovat musí tak jak tak. Vyhláška tak nemá žádný vliv na snižování počtu automatů ve městě, ani k tomu nemá vést. Cílem je zachování současného stavu, což řekl zástupce města Daniel Novák na konferenci pořádané naším sdružením v březnu. (Viz. videozáznam na www.zlinbezhazardu.cz.) Zachování současného stavu je prospěšné především pro loterijní společnosti, nikoli pro občany Zlína.

Samo znění anketních otázek tak již manipuluje s veřejným míněním. Navíc je důvodná obava, že bude zmanipulováno i vyhodnocení. Protože hlasování po internetu, stejně jako anketní lístky bez podpisu nemohou podléhat žádné funkční kontrole. Vzhledem k tomu o jaký byznys se jedná a jak jednoduché je anketu zmanipulovat, vyzýváme občany, aby anketu ignorovali a podpořili nás v naší snaze o vyvolání referenda prostřednictvím petice. Petiční archy totiž zmanipulovat nelze, protože podléhají kontrole na základě registru obyvatel stejné jako v případě prezidentských kandidátů. Následná otázka pokládaná v referendu je jasná a referendum je organizované stejně jako volby, tedy jeho výsledek také nelze zmanipulovat.

Manipulativní praktiky města v případě ankety již také kritizovali členové Sociologického ústavu Akademie věd ČR, konkrétně socioložka Johana Chylíková.

Za povšimnutí také stojí, že zatímco město se odkazuje na anonymní psychology a „odborníky“, kteří mají „stejný názor“ na řešení města, my uvádíme konkrétní jména!

Znění anketních otázek města:

Tvrzení, se kterým souhlasíte, zakroužkujte.
1. Souhlasíte s postupem radnice, tedy zákazem hazardu v centru města a jeho fungováním na jiných místech pouze za průběžného plnění přísných podmínek?

2. Mělo by dojít ve Zlíně k absolutnímu zákazu hazardu, i za důsledků, jakými jsou ztráta cca 40 milionů Kč ročně na sport, kulturu a sociální oblast a přesun hřádů do jiných obcí či na internet?

V kategorii: Nezařazené