Ztratilo se 7000 občanů aneb cenzura informací o petici v Magazínu Zlín

20. 9. 2014, autor: Tomáš Pasterný

Magazín Zlín po čtyři měsíce podával informace k hazardu tak, jak to vidí radní. V posledním zářijovém čísle došlo ke shrnutí těch největších nepravd, nicméně o těch několika tisícovkách občanů podporujících naši petici nebyla ani zmínka – prostě se ztratili společně s naším pohledem na věc. Rozhodli jsme se tedy zaslat do říjnového zpravodaje příspěvek, který shrnuje celou iniciativu Zlín bez hazardu a vyvrací tři největší lži magistrátu.

Na stránce Magazínu na webu magistrátu byla naprosto jasná informace: „Magazín Zlín vychází 1. den v daném měsíci, uzávěrka je 10. den předchozího měsíce.“ (viz. náhled)

10. 9. před druhou hodinou odpoledne jsem tedy zaslal příspěvek panu Dvořákovi (mluvčí města a šéfredaktor Magazínu).
Pan Dvořák okamžitě zareagoval, že uzávěrka byla 8. 9., je o tom informace přímo v Magazínu a že jsem ji tedy nestihl.
Zaslal jsem mu tedy náhled stránky z magistrátního webu, že jsem byl uveden nikoli svou vinou v omyl a žádám jej, aby tedy příspěvek do říjnového čísla ještě zahrnul, obzvlášť pokud se ještě nesešla redakční rada.
Pan Dvořák poděkoval za upozornění na chybu na stránkách, kterou v zápětí opravil, nicméně neprojevil žádnou snahu o vstřícné řešení vzniklého problému. Jen oznámil, že o zařazení článku se tak bude jednat až pro příští Magazín. Radnice se tak elegantně vyhne před volbami kritice o manipulacích s fakty v Magazínu Zlín.

Dvě z nich se opakovaly ve čtyřech Magazínech:
1. vyhláška zapříčinila pokles automatů ze 1400 na 800
2. vyhláška je přísná, regulace je výrazná

Poslední lež byla novinkou zářijového Magazínu:
3. Hazard občany nezajímá, proto se nevyjádřili v anketě. Ve Zlíně se tak rázem ztratilo 7000 lidí, kteří podpořili petici proti hazardu.

Naše tvrzení o lžích v Magazínu jsou doložené důkazy. Jedním z největších je záznam prezentace Daniela Nováka, právníka Zlína. Prezentaci je možné shlédnout na www.zlinbezhazardu.cz pod odkazem konference. Na zastupitelstvu nás náměstek Běták obvinil, že jsme manipulovali se záznamem. Není tomu tak, ani se záznamem, ale především se smyslem tvrzení pana Nováka jsme nemanipulovali. Pokud jej shlédnete, je z něj jednoznačné, co a jak pan Novák myslel, ač se to již nyní nehodí a nejen na tohoto úředníka byl jistě vyvinut kvůli naší iniciativě nějaký tlak.

Ještě poznámka k zastupitelstvu: vystoupil jsem s tím, že město nemá zavedenu přísnou regulaci, jak stále tvrdí. Za přísnou formu regulace se považuje výrazné omezení provozní doby nebo vymezení jen konkrétních lokalit, kde může být hazard provozován. (Myšleno jedné nebo dvou – jak se to projevuje i v dalších městech, kde tuto formu regulace zavedli.) Pan primátor zareagoval, že přesně tak to je. Pan Novák jeho tvrzení podepřel. Jsou přeci vymezeny lokality a to tak, že herny mohou být všude tam, kde byly do data zavedení vyhlášky…. Geniální myšlenka jak vymezit lokality pro provoz heren. Díky tomu se skutečně počet heren nemohl snížit, ale jen zastropovat. V centru bude zákaz platit až od příštího roku a herny se mohly přesunout. Jakým zázrakem tedy vyhláška snížila počet automatů? Účelem vyhlášky nikdy nebylo výrazné snížení dopadů hazardu na společnost – protože si nekladla za cíl výrazné snížení počtu automatů.

Příspěvek do Magazínu Zlín, který jsem panu Dvořákovi do Magazínu Zlín zaslal.:

7000 občanů Zlína chce referendum o hazardu

Přes 7000 občanů Zlína chce referendum o hazardu. Koncem srpna jsme dosbírali od počátku vytoužený počet podpisů zahrnující i rezervu kvůli těm škrtnutým. Jedná se zřejmě o největší petiční akci v novodobé historii Zlína, která povede k vůbec prvnímu celozlínskému referendu. Za iniciativou Zlín bez hazardu stojí občanské sdružení Komunitní křižovatka, které pořádá také festival Zlínské jaro.

Od počátku iniciativy jsme usilovali o to, aby se plebiscit uskutečnil společně s komunálními volbami. Spojení s volbami jsme nevybrali proto, abychom iniciativu politizovali, ale proto, že pro závaznost referenda je třeba alespoň 35% účast voličů, což je v jiný termín jeho konání nepravděpodobné. Navíc by takto bylo dvoudenní.

Jeden z cílů je ale naplněn již nyní, celá iniciativa měla významný vliv na informovanost občanů o této problematice. Díky každodenním diskusím na ulici po dobu tří měsíců, našim letákům, médiím, ale nakonec i díky nepravdám v Magazínu Zlín a pochybné anketě, která vzbudila největší mediální ohlas.

Trpělivě jsme předkládali argumenty a jejich důkazy, citace konkrétních lidí, příklady z praxe. Proti nám se vršily neprokázané fabulace a tvrzení nikdy nejmenovaných „odborníků“. Když nebylo možné obstát ve férové diskusi, byli jsme obviněni, že naše občanské sdružení čerpá městské dotace a ty jsou přece živeny hazardem. Nebo, že se chceme jen zviditelnit před volbami.

Iniciativa se zrodila po březnové konferenci o hazardu, kterou jsme uspořádali pro zástupce měst a obcí, aby získali informace a utvořili si názor. Nakonec jsme si ten názor utvořili i my a skutečně nás až na té konferenci překvapilo, jak vstřícně město k hazardu přistupuje, oproti daleko účinnějším řešením. Ovšem jistotu, že náš názor je správný, jsme získali až z příběhů, se kterými se nám na ulici lidé svěřovali. Z těch mnoha příběhů za celé to léto, které jsme sběru podpisů obětovali, jsme se utvrdili v tom, že děláme správnou věc, protože se jedná o skutečně velký problém, který ve Zlíně dopadá na mnoho rodin.

Již čtvrtý měsíc v řadě se v Magazínu Zlín objevují dvě největší nepravdy radnice. V tom zářijovém přibyla novinka, začnu od ní:
1. Neúspěch ankety města o hazardu si pan Běták vysvětluje nezájmem občanů o toto téma.
Není pravda, že by občany hazard nezajímal. Připomeňme fakta: Anketa byla uspořádána v závěru volebního období místo v době schvalování vyhlášky, navíc na prázdninový měsíc. Otázky položené v anketě byly návodné a podle kritiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR „kopaly za hazard“. Proto jsme v našem letáku doporučili občanům, aby anketu ignorovali. Místo toho, aby město nyní přiznalo, že anketa byla špatná, svádí její neúspěch na nezájem občanů o téma hazard v době, kdy naši petici podpořilo již přes 6300 občanů. Myslíme si, že skutečným důvodem ankety byla snaha o zmaření naší petice o jejímž záměru jsme informovali radnici již v dubnu. Částečně se to také podařilo, protože lidé byli pochopitelně zmateni, co je co. Ti co se vyjádřili v anketě považovali petici často za totéž. V posledních dnech také nabyli občané z médií dojmu, že je naše petice neúspěšná, protože ji zaměnili s anketou.
Důkaz: Na 7000 občanů již podpořilo naši petici.

2. Přestože plný dopad bude mít (vyhláška) až v první polovině příštího roku, už nyní přináší výsledky. V době od jejího přijetí po současnost klesl počet„blikajících bedýnek“ ve Zlíně z původních cca 1400 na současných necelých 800.
Cílem zlínské vyhlášky nikdy nebylo snížení počtu automatů ve městě. Na úbytek části automatů v důsledků zvýšených poplatků po změně loterijního zákona či finanční krize tak vyhláška neměla ani nemohla mít vliv, přesto, že si radní právě za to vyhlášku pochvalují.
Důkaz: výroky právníka Zlína na březnové konferenci o hazardu Daniela Nováka (ověřitelné z videozáznamu na našem webu): „Byla dána základní teze při tvorbě vyhlášky: zachování současného stavu počtu herních zařízení, tedy jeho zastropování.“
„Po novele zákona v roce 2012 jsme od zastropování ustoupili, protože došlo k samovolnému poklesu herních zařízení na území města, což bylo asi dáno tím, že poplatkové zatížení provozovatelů se zvedlo, tedy si rozmysleli, které licence si podrží a které ne. Možná to bylo dáno i finanční krizí.“

3. Herny budou fungovat jen na základě výjimek a za splnění přísných podmínek.
Pokud skutečně srovnáme různé formy regulace, patří ta zlínská k nejmírnějším formám vůbec. K přísnější regulaci se řadí výrazné omezení otevírací doby provozoven, vymezení jen určitých lokalit, ve kterých lze provozovat herny nebo plošné zákazy na území celých obcí. Ze zlínské vyhlášky plynou ale jediné závazky pro provozovatele: omezení reklamy, zachování pořádku a dodržování loterijního zákona. Plošný zákaz v centru, které je vymezeno velice úzce, je bezvýznamný. Heren zde bylo minimum a navíc získaly možnost přesunu do jiných částí města.
Důkaz: další z výroků právníka Zlína na březnové konferenci o hazardu Daniela Nováka:
„Regulace spočívá v tom, že další herny se nemohou objevit (až na ty, kus za kus), a ty co zůstávají musí každoročně splnit ta tři pravidla pro provoz.“
„Pokud my neprokážeme, že by tam docházelo k narušování veřejného pořádku, byl porušen loterijní zákon, nebo tam byla nežádoucí reklama, tak on má na tu výjimku nárok.“
„Myslím, že 99% provozovatelů to prodloužení dostane.“
„U provozoven, které byly v centru by bylo nespravedlivé, abychom je úplně zlikvidovali. Umožnili jsme tedy přesun místo za místo. Tedy pro ně byla vytvořena v novele vyhlášky možnost získání výjimky, že mohou přesunout tu provozovnu na jiné místo. Také jsme to nachystali pro jiné provozovny, které kdyby byly nuceny někde ukončit provoz, tak aby mohla vzniknout provozovna na jiném místě, aby se mohla přesunout.“

V kategorii: Nezařazené