Nejčastější argumenty hazardní lobby a jejich vyvrácení

Používají je zastánci hazardu s poukazem na jakési „odborníky„, ale nevycházejí z reality, nýbrž z pochybných předpokladů. Zajímavé je, že podobné argumenty byly uvedeny i v Magazínu Zlín.

ZLÍNSKÁ VYHLÁŠKA JE DOSTATEČNĚ REGULATIVNÍ A K PROVOZOVATELŮM PŘÍSNÁ
Vyhláška je přesně tak přísná, jak ji loterijní společnosti potřebovaly mít. Patří mezi nejmírnější formu regulace z měst, kde se hazard alespoň nějak reguluje. Stanoví, že kolem heren má být pořádek, že má být omezena reklama a že se má dodržovat loterijní zákon. Když tyto tři podmínky provozovatelé splní, mají na výjimku v provozu herny nárok. Plošný zákaz v centru vymezeném velice úzce, je bezvýznamný a vedl ke zrušení nebo přesunu jen 5 heren z 90.

VYHLÁŠKA VEDLA K POKLESU POČTU AUTOMATŮ ZE 1400 NA 700
Skutečnost je taková, že vyhláška nemohla ani nebude mít vliv na výrazném poklesu počtu automatů ve Zlíně. Co mělo skutečný vliv v celé ČR byla změna zákona o loteriích v roce 2012, kterou došlo k navýšení poplatků za provozovaný automat. Dalším faktorem byla finanční krize. Počet automatů tak klesl díky těmto faktorům i ve městech, které hazard vyhláškami neregulují. Háček je v tom, že zisk loterijních společností úbytkem automatů nějak výrazně neklesl, jen prostě zmizely ty automaty, které vynášely nejméně. ČR je stále celoevropskou špičkou v počtu 7,5 výherních automatů na 1000 obyvatel. Závěr ale je, že cílem zlínské vyhlášky nikdy nebylo výrazné snížení počtu automatů ve městě. Na úbytek části automatů v důsledků zvýšených poplatků po změně loterijního zákona či finanční krize tak vyhláška neměla ani nemohla mít vliv, přesto, že si radní právě za to vyhlášku pochvalují.

ZÁKAZEM HEREN BUDE MÉNĚ PENĚZ NA KULTURU, SPORT, MLÁDEŽ ATD.
Rozpočet Zlína je 1,25 miliardy korun. Příjem z hazardu je 0,06 miliard a není na těchto penězích napsáno nač je dát. Jedná se tedy o uměle budovaný vztah a účelový argument. Dobří hospodáři naleznou peníze na správné věci i jinak. Hazard tu skutečně není proto, aby šířil ve městě dobro. Aby Zlín získal těchto 60 mil., musí v hernách občané utopit přes miliardu. Vězte, že občané celé ČR za rok 2012 do automatů vložili 113 miliard korun! Tato suma mohla být z části utracena u místních obchodníků v místních obchodech a službách, což by ekonomiku měst a obcí popohnalo kupředu.

POKUD ZAKÁŽEME HERNY, PŘESUNOU SE DO OKOLÍ ZLÍNA NEBO VZNIKNOU ČERNÉ HERNY
Nebojme se podívat tam, kde to již vyzkoušeli: „V okolí Českých Budějovic nevznikla od zavedení plošného zákazu hazardu ani jedna herna,“ uvedl v březnu na konferenci ve Zlíně primátor Juraj Thoma. Města, ve kterých byl zaveden plošný zákaz nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec nebo v kusových množstvích. Herna není lahev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA. Herna je prostor, má dveře, automaty jsou těžké, špatně přenosné, musí tam docházet větší množství lidí, černá herna je proto odhalitelná. Citujeme vyjádření Policie: „Policie ČR nemá vážnou obavu ze vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat trestněprávními prostředky.“ Uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová.

ZRUŠENÍM HEREN SE ZVÝŠÍ NEZAMĚSTNANOST
Pravdou je naprostý opak. Hustá síť heren je zodpovědná za část nezaměstnanosti v našem městě. Závislost na hazardu, která je srovnatelná se závislostí na pervitinu přivádí k bankrotu velké množství lidí, včetně živnostníků, také třeba malé firmy, jejichž šéfové prohráli veškeré firemní peníze a lidi museli propustit. Prostory po zavřených hernách se navíc obsadí jinými, daleko prospěšnějšími provozovnami, které budou zaměstnávat stejný, ne-li vyšší počet lidí. Na provoz průměrné herny totiž stačí jedna osoba, což např. u restaurace neplatí (jde minimálně o jednoho kuchaře, jednoho číšníka, atd).

ČLOVĚK MÁ PŘECI PRÁVO NA SVOBODNOU VOLBU – MÁ PRÁVO BÝT GAMBLEREM
Úkolem státu a měst je zajistit zdravě fungující prostředí. Hrací automaty ročně způsobí obrovský počet osobních bankrotů, sebevražd a váže se na ně velký objem trestné činnosti, je to situace, kdy město nebo stát zakročit mají. Automaty jsou daleko nebezpečnější, než-li alkohol nebo kouření. Alkohol nebo kouření Vás finančně nezničí za pár hodin a nedostane Vás do dluhové pasti, ze které se již nikdy nedostanete. Závislost na hazardu je velmi podobná závislosti na tvrdých drogách. Herny tedy svobodnou vůli lidem naopak berou, proto by měly být zásadně regulovány. Patologičtí hráči si stejně jako drogově závislí obstarávají peníze trestnou činností, odnese to dost možná Vaše autorádio a okno od auta nebo kabelka ženy, jdoucí ráno do práce. Naprostá svoboda jednotlivce je v případě přístupu k hernám podřízena potřebnému řešení společensky patologického jevu, kterým gambling je.

KDYŽ ZAKÁŽEME HERNY STEJNĚ SE BUDE HRÁT NA INTERNETU
Na internet se ani náhodou nepřesune stejné množství lidí, kteří hrají v pouličních „kamenných hernách“. Zatímco pro hru v herně Vám stačí peníze a věk 18 let, pro hru na internetovém kasinu potřebujete počítač, připojení k internetu, počítačovou gramotnost, funkční bankovní účet bez exekucí (právě exekuce většina gamblerů již má a nemá bankovní účet), znalost práce s internetovým bankovnictvím, paypal a podobně. U sebe doma Vás také nikdo nebude nalévat tvrdým alkoholem zdarma, aby oslabil Vaše zábrany prohrát všechno, co máte u sebe, tak jak se často děje ve velkých sítích kamenných heren. Všechny tyto vyjmenované body jsou překážky, které sníží počet hrajících lidí na internetu v porovnání s pouličními hernami. Zcela razantně pak odbourají sociálně slabé gamblery, čili tu nejrizikovější část gamblerů, která po prohře sociálních dávek jde loupit pro peníze na hazard.