Magistrát Zlína chce zabránit aktivním lidem, aby se vymezovali proti hazardu

Zlín, 1. července 2014, Autor: Tomáš Pasterný

Podle tvrzení Milana Libigera, redaktora MF Dnes a Andrey Kratinové, redaktorky Českého rozhlasu město i Synot poukázali na fakt, že naše občanské sdružení Komunitní křižovatka čerpalo dotace z rozpočtu Zlína. S dodatkem, že tyto dotace jsou kryty také z hazardu. Za město se takto vyjádřil mluvčí Zdeněk Dvořák, za Synot Tip ředitel Petr Mikoška.

Tvrzení jsou naprosto pravdivá. Mezi lety 2012 až 2014 jsme získali dotace ve výši 150000 Kč. Pan primátor Adámek navíc všechny ročníky Zlínského jara zaštítil.

Není to nějak překvapující informace. Organizace, které pořádají kulturní či sportovní aktivity žádají o dotace z různých zdrojů, tedy i městské. Co ovšem překvapující je, že nyní město v jednotě se Synotem upozorňuje na fakt, že konkrétně my, kteří jsme se rozhodli bojovat proti hazardu ve Zlíně, jsme čerpali dotace také.

Vede to k následujícímu závěru: město účelově vytváří spojení mezi příjmy s hazardu a konkrétními výdaji na kulturu, sport a sociální služby. Toto spojení má zabránit aktivním lidem, případně organizacím, aby se vymezovali proti hazardu. Podle tohoto přístupu by všichni kdo čerpají dotace měli k hazardu mlčet, protože loterijní společnosti si skrze město zaplatili jejich mlčení. A pokud se vymezovat budou, mohou třeba o dotace přijít nebo musí čelit tvrzením, že z hazardu čerpají peníze. Součástí smluv o dotacích ovšem nebylo žádné takové upozornění, odkud peníze jsou a že se tím zavazujeme mlčet k hazardu.

Znovu se ptáme, kam je směrován např. příjem z pokut při spáchání nějakého přestupku. Proč město stejným způsobem nenapíše na tyto bankovky, že jsou z pokut, protože by pak příjemci těchto peněz lépe pochopili, že mají přestat brojit proti přestupkům.


 

Pozn.: Naše občanské sdružení Komunitní křižovatka je postaveno na práci dobrovolníků, kteří odvádějí bez nároku na odměnu stovky hodin práce ročně při přípravě a realizaci festivalu Zlínské jaro. Nákladem festivalu jsou tak především pronájmy, materiál a cestovné hostů. Kdyby tuto akci měla pořádat nějaká instituce nebo město, musel by být rozpočet několikanásobně vyšší. Troufáme si tvrdit, že taková akce ani jinak než dobrovolnicky a z nadšení lidí probíhat nemůže, protože je právě díky tomu taková, jaká je. Celkové náklady na jeden ročník Zlínského jara se pohybují kolem 250 000 Kč, přičemž cca 100 000 Kč je ve službách, které nám poskytují spřátelené firmy, ať už poskytnutím služeb zdarma nebo formou výrazných slev. Samotné náklady Komunitní křižovatky na akci jsou tak cca 150 000 Kč. Dotace města tak pokrývají třetinu těchto nákladů, zbylou část pak dotace Zlínského kraje, dary a příjem ze vstupného.

V kategorii: Nezařazené