Vyjádření k informacím šířeným o konferenci o hazardu

Rádi bychom uvedli na pravou míru některé nepřesnosti v článku MF DNES a vyvrátili některá tvrzení, která se objevila v tiskovém prohlášení Skupiny Synot.

 

1. Program konference, který jsme posílali do obcí, obsahoval i popis cílů konference, mezi kterými nechybí „Omezení hazardu ve Zlínském kraji“. Opravdu jsme se tedy netajili svou motivací a trochu nešťastně v tomto směru vyznívá i citace v MF DNES. Konference byla především o tom, představit si různé formy regulace a diskutovat o nich.

2. Z programu konference je patrné, kdo je mezi vystupujícími se svými příspěvky. Ano, jsou tam i zástupci občanských sdružení. Kdo je vystupující je jedna věc a kdo byl pozván jako účastník je druhá. Pozvánka k účasti byla distribuována a určena zástupcům obcí a formát akce byl jasně daný. Pokud bychom pořádali konferenci pro pěstitele brambor, pozvali bychom je, a zdálo by se nám zvláštní, kdyby dorazilo pár mandelinek alias amerických brouků. Někomu se to může zdát divné, že uspořádáme akci prostě jen pro určitou skupinu lidí, nám se to zdá normální.

3. To, že se přesto akce účastnil výkonný ředitel Synot Tip a vydával se kvůli tomu za zástupce Pitína bylo sice zvláštní, ale nemyslíme, že to akci nějak příliš ublížilo a ani jsme to nepřijali s nějakým rozčilením. Trochu jsme se snažili diskusi usměrňovat, protože v jednu chvíli sklouzla do monologu. Zástupce Synotu tak z času vyčleněného na diskuse k jednotlivým příspěvkům ukrojil pro sebe zdaleka nejvíce v porovnání s ostatními. Zda atmosféra byla díky Synotu napjatá, či nikoli, je na vnímání každého, nám se to tak ve dvou situacích jevilo. Nicméně, že by se kvůli tomu rozpoutala v našich řadách hysterie, kterou zmiňuje pan Mikoška jak v MF DNES, tak v tiskovém prohlášení Skupiny Synot, toho jsme si nějak nevšimli. Nikdo si nerval vlasy, nikdo nekřičel. Jen diskuse to byla obzvlášť v závěrečné části už zbytečná. Zatímco poznatky z měst ohledně omezování hazardu jsou stále nové a nové, názor Synotu se nějak nemění. Šlo nám více o ty poznatky, než o názor Synotu. Chyběl třeba představitel malého města, ve kterém se nějak reguluje hazard, aby se podělil s kolegy, kteří se toho kroku obávají a říkají, že na větších městech to nemusí být takový problém. Rozcházeli jsme se ovšem s úsměvy a s pocitem relativně vydařené akce.

4. V tiskové zprávě, kterou jsme následně vydali shrnujeme průběh akce, citace jsme čerpali ze záznamu, který zveřejníme také. Českobudějovický primátor Juraj Thoma skutečně uvedl, že se nenaplnily hrozby, že se herny po zákazu přesunou do okolí města. Přesněji řekl, že nevznikla ani jedna. K nelegálním hernám sdělil, že je má řešit policie, tedy údaje o jejich výskytu nepadly. V MF DNES došlo ke zkratce a spojení těchto dvou tvrzení do jednoho, které může být zavádějící.

5. Závěrem bychom jen glosovali tvrzení Synotu, že „bojovníkům proti hazardu skutečně nejde o diskuzi, ale o diktaturu“. Jednak nás těší, že už jsme bojovníci. Stačilo tak málo. Celá léta jsme pořádali Zlínské jaro, ale bojovníky z nás učinila až tato malinká konference. Co se týče té diktatury, budeme to muset prozradit v našich stanovách, kde si dosud klademe za cíl jen rozvíjet občanskou společnost. U Synotu je to jednodušší nebude třeba žádných změn, jde jen o peníze od počátku až do konce, bez ohledu na společnost – jakoukoli.

V kategorii: Nezařazené