festival demokracie
a občanské společnosti

Normální je pomáhat 2023

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů.
Zviditelnění dobrovolnictví a občanské společnosti.

Místo: nádvoří zlínského zámku
Termín: 13. 6. – 17. 7. 2023
Otevření výstavy: 13. 6. v 18:00 hod.

Účastnící se organizace:

ADRA, o. p. s.
AKROPOLIS, z.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Centrum pro rodinu Zlín z. s.
Česká alzheimerovská společnost (ČALS)
Domek-prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.
Dotek z.ú.
Dotek z.ú. – BAVSEN
Ekocentrum Na Pasece
Family a Senior Point Zlín (Centrum pro rodinu Zlín z.s.)
Charita Luhačovice
Charita Otrokovice
IdeaZone, z.s.
Junák – český skaut, z. s.
Kamarád – nenuda z.s.
Lesní klub Lileška, z. s.
Lesní komunitní škola Sýkorka, z.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Na Pasece, z.s.
NADĚJE
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Podané ruce – osobní asistence
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s.
Robinsonky, o. s.
Sahadža joga z.s.
Samari, z.s.
SKLÁDANKA, z. s.
Stříbrná linka z.s.
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Zlín
Tyátr ModroDiv, z.s.
Waldorfská základní škola Jasan, z.s.
Za sklem o. s.
Zlínská křižovatka, z. s.
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Sledujte nás