festival demokracie
a občanské společnosti

Idea

Zlínské jaro: festival demokracie a občanské společnosti

Základní ideou Zlínského jara je rozvoj občanské společnosti a podpora dobrovolnictví. Festival je impulsem k občanské angažovanosti, iniciuje aktivity vedoucí k oživení celospolečenské diskuze a k formulaci hodnot udržitelných pro budoucnost. Každý ročník festivalu má své hlavní téma spjaté s obdobím nesvobody, věnuje se také  médiím a občanské společnosti. Na programu jsou diskuse, výstavy, projekce a divadelní představení.

Cíle, výstupy a přesahy

  • Rozvoj občanské společnosti
  • Propojení a spolupráce neziskových organizací
  • Podpora a propagace dobrovolnictví
  • Cesta k demokratickému občanství
  • Hledání smysluplných životních hodnot
  • Oslovení široké společnosti
  • Aktivní Zlín

Inspirace: Václav Havel

 

Zlín, prosinec 2011

 

Pane Prezidente, děkujeme.

Václav Havel je pro nás velkou inspirací a nadějí. Nadějí na dosažení spravedlivějšího a svobodnějšího světa, pokud je člověk dostatečně trpělivý v hájení pravdy. Inspirací třeba právě v organizaci Zlínského jara, protože je tato obhajoba stále nutná. Skláníme se před odvahou, s jakou se Václav Havel choval jako skutečný občan v době, kdy to bylo zdánlivě hloupé, nesmyslné a nebezpečné. Jako prezident byl archetypálním reprezentantem naší země a jako takový pro nás i zůstává.

Vážený pane Prezidente, děkujeme za to, co jste vykonal pro nás i budoucí.

Zlínská křižovatka

Sledujte nás