festival demokracie
a občanské společnosti

Realizované výstavy

2023: Normální je pomáhat

Nádvoří zlínského zámku, 13. 6. - 17. 7. 2023
Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.
Svou činnost představilo 32 organizací.

2022: Normální je pomáhat

foyer Městského divadla Zlín, 13. - 30. 6. 2022
Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.
Svou činnost představilo 23 organizací.

2019: Ještě jsme ve válce

foyer Městského divadla Zlín, 3. - 29. 6.
Výstava komiksových příběhů „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století“ vychází ze skutečných osudů lidí, jejichž vyprávění zaznamenali dokumentaristé Post Bellum v rozmezí let 2001–2011. Kompletní příběhy pamětníků, jejichž zkrácené verze jsou obsahem této výstavy, naleznete ve stejnojmenné komiksové knize.

2019: Normální je pomáhat

vestibul Golden Apple Cinema, 5. - 23. 5. 2019
Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.
Svou činnost představilo 26 organizací.

2018: Paměť národa Zlínského kraje

ul. Školní u Zlínského klubu 204, 5. - 25. 6.
Putovní výstava Paměť národa Zlínského kraje připomíná pomocí příběhů místních osobností důsledky nástupu KSČ k moci v únoru 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Uvedené události měly zásadní dopad na život mnohých obyvatel našeho regionu. V tomto roce si také připomínáme 100 let od vyhlášení samostatného Československa. Demokratického státu založeného na myšlenkách T. G. Masaryka. Jeho odkaz zůstal pro uvedené pamětníky významnou připomínkou základních hodnot, pro které mnohdy přinášeli oběti. Zároveň pak stojí v příkrém protikladu vůči komunisty prosazované ideologii, která po roce 1948 a také po roce 1968 ovládla naši společnost.
Vybrané osobnosti pocházejí z celého Zlínského kraje a zejména ze Zlína, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Rožnova pod Radhoštěm a Kroměříže, kde bude možné se s expozicí také seznámit.

2018: Normální je pomáhat

přístavba Zlínského klubu 204, 5. - 30. 6. 2018
Již tradiční prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních
panelů. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti. Svou činnost představí přes 20
organizací.

2017: Nemohli jsme mlečet - lidé Charty 77

nám. Míru, 6.6. - 5. 7. 2017,
Výstava Ústavu pro studium totalitních režimů dokumentující činnost Charty 77 a především osudy některých jejích mluvčích.
Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vzniklo několik iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí, vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

2017: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 7. - 30. 6. 2017

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

2016: Odchod sovětských vojsk

Zlínský zámek, 8. - 25. 6. 2016
Výstava fotografií Dany Kyndrové završí cyklus výstav Zlínského jara mapující naše novodobé dějiny (Jan Palach, Rituály normalizace, Prezident Václav Havel, Listopad 89´). Výstava zahrnuje především fotografie z let 1990-1991, kdy se autorka věnovala několik měsíců zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Jejím cílem nebylo vytvořit podrobnou a přesnou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se na postihnutí atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis tak nejen symbolizuje začínající agónii totalitního systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často bývá jen loutkou velkých politických her.
Původní výstava byla k příležitosti 25. výročí doplněna několika aktuálními fotografiemi ze stejných míst.

2016: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 9. - 29. 6. 2016

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

2015: Listopad 89´

Zlínský zámek, 7. - 21. 5. 2015

Listopad 89´: výstava přibližuje prostřednictvím fotografií, dobových plakátů a příběhů pádu železné opony atmosféru roku 1989 ve Zlíně, v Praze i v okolních zemích.

Výstava je složena ze tří částí. První část tvoří fotografie a dobové plakáty z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Druhou částí jsou fotografie Dany Kyndrové. Třetí částí je pak výstava Rok 1989, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů k 25. výročí pádu železné opony.

Výstava Rok 1989: výstava reflektuje mezinárodní kontext pádu železné opony a kromě pohledů na revoluční rok 1989 v Československu, Německu, Polsku a Maďarsku také představuje portréty výjimečných osobností z těchto zemí, které byly v roce 2014 nominovány na Ceny Paměti národa.

2015: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 6. - 31. 5. 2015

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

2014: Jan Palach 16. - 25. 1. 1969

Photogether gallery, kryt pod Zlínskou poliklinikou, 8. 5. – 5. 6. 2014

Výstava fotografií 27 předních autorů a dokumenty Národního muzea, FF UK a ÚSTR, uspořádaná u příležitosti 45. výročí tragické smrti Jana Palacha.

Rozsáhlý soubor fotografií předních českých autorů z bouřlivých událostí, které následovaly v Praze po jeho sebeupálení 16. ledna až do 25. ledna 1969, kdy se v ulicích Starého Města konal jeho mohutný manifestační pohřeb. Výstava obsahuje 130 černobílých fotografií a představí soubory či jednotlivé fotografie 27 předních autorů, jejichž snímky byly v mnoha případech až do listopadu zcela neznámé. Kurátorka: Dana Kyndrová.

Druhou částí výstavy je 20 panelů na kterých se lze seznámit s archivními materiály a dobovými dokumenty. Panely vznikly ve spolupráci FF UK, Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů, 

2014: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 9. - 31. 5. 2014

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

2013: Prezident Václav Havel

Zámek Zlín, 8. - 31. 5. 2013

Výstava fotografií ČTK

Zhruba sto snímků z let 1988 až 2011 přináší svědectví o tom, jak se z dramatika a disidenta Václava Havla stal prezident republiky a poté z prezidenta opět umělec a občan. Snímky 24 českých fotografů, kteří uplynulých více než 20 let pracovali jako fotoreportéři agentury ČTK, nechávají diváka pohlédnout na scénu velké politiky i Havlova soukromí bez obvyklého patosu, s mírnou nadsázkou a vtipem. Autoři věří, že právě tak by se Václavu Havlovi výstava líbila.

Srdce pro Václava Havla

Tvůrci srdce Lukáš Gavlovský a Roman Švejda o něm napsali:

V materiálu, který se mohl stát odpadem je mnoho světů. Tato hmota vstřebala myšlenky, pro které byly svíčky zapáleny. Jsou v něm nainvestovány představy lidí o slušné společnosti, je do něj zamodlena naděje, že je možné jednat podle nejlepšího svědomí a netratit na tom. Objekt je vyjádřením vztahu občanů k osobě a filozofii Václava Havla. Mnoho lidí se stalo spolutvůrci díla tím, že se podíleli na procesu jeho vzniku od úklidu svíček, přes zpracování vosku až po instalaci. Vzniklo otevřené srdce, do kterého může vstoupit každý. Je zranitelné jako všechna srdce.

2013: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 9. - 30. 5. 2013

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti. 

2012: 100 let skautingu

Městské divadlo Zlín - foyer, 3. - 20. 5. 2012

Výstava mapující historii a současnost skautingu, uspořádaná ke stoletému výročí založení organizace v ČR. Vernisáž za doprovodu skupiny Bumerang.

Budete se moci seznámit se stoletým dobrodružstvím organizace Junák, která vznikala již za Rakouska-Uherska, byla několikrát zrušena a znovuobnovena, fakticky ovšem nikdy za celých sto let nepřestala existovat v srdcích více než miliónu skautů a skautek, kteří organizací prošli.

Výstava sestává ze tří částí:

- 90 let skautingu na Zlínsku

- 100 let českého skautingu

- Dobrovolníci jsou vidět – putovní výstava k Evropskému roku dobrovolnictví

2012: Rituály normalizace

Photogether gallery pod Zlínskou poliklinikou, 4. - 31. 5. 2012

Výstava "Rituály normalizace" významné české dokumentaristky Dany Kyndrové popisuje 70. a 80. léta normalizačního období v Československu. Jako tři hlavní pilíře nese masové komunistické slavnosti, kterými  byly První máje na Letenské pláni , výročí VŘSR a Vítězného února na Staroměstském náměstí a  Spartakiády na Strahovském stadionu. Pro dokreslení absurdity doby vyvážila autorka političnost výstavy i událostmi všedního života jako byly taneční, maturitní plesy, zabíjačky, nakupování vánočních dárků, chmelové brigády a jiné "osobní rituály". Epilog tvoří fotografie z listopadu 1989 a jako doplnění k uzavření normalizační doby odchod sovětských vojsk v letech 1990 - 1991. 

 

2012: Normální je pomáhat

Golden Apple Cinema - vestibul, 4. - 20. 5. 2012

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti. Výstavu otevřely: Jiřina Šiklová a Rut Kolínská.

2011: Putovní výstava Sítě mateřských center

21. budova (sídlo Zlínského kraje, II. etáž), 6. - 19. 5. 2011

Představení činnosti mateřských center Zlínského kraje. V průběhu roku bude výstava putovat i dalšími městy, kde mateřská centra sídlí. Výstavu otevře Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center a MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

2011: Cenzurováno

Univerzitní centrum Zlín, 6. -22. 5. 2011

Cenzurováno aneb poslední léta cenzury. Představení autorů, kteří v průběhu polistopadové éry bojovali s různými formami cenzury. Chtěli bychom ukázat díla, která byla v posledních letech kritizována a odsuzována politickými představiteli, či na jejich popud bylo bráněno dílům v jejich prosté existenci nebo existenci na místě, kde byly, případně měly být, instalovány. Cílem je poukázat na nesmyslnost zasahování do uměleckých počinů v této době, kdy už by měla být společnost vyléčena z komunistických praktik a měla by si umět hájit svobodu uměleckého projevu a jednotlivá díla respektovat. Nedílnou součástí budou i příběhy cenzury jednotlivých děl.

Model Entropy – David Černý, Model a dokumentace Národní knihovny – Jan Kaplický, Cyklus obrazů Bad Bug – Roman Franta, Není co slavit – Roman Týc,...

2011: Normální je pomáhat

Městské divadlo Zlín - foyer, 5. - 30. 5. 2011

Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti. Otevření výstavy se zúčastnili: Eva Štauderová, Václav Liška a Hudecká úderka (Jitka Šuranská, Jiří Plocek)

Sledujte nás