festival demokracie
a občanské společnosti

Programy festivalu

11. ročník, Zlínské jaro 2023: Demokracie versus diktatura

11. ročník festivalu demokracie a občanské společnosti se tentokrát uskutečnil ve zlínském zámku ve spolupráci s Živý Zlín.
V šesti debatách jsme se věnovali demokracii a diktatuře v kontextu války na Ukrajině, médiím a genderu.
Otevřeli jsme výstavu Normální je pomáhat, které se zúčastnilo
přes 30 neziskových organizací (dosud nejvíce).

Hosté: Petr Kolář, Petr Pospíchal, Břetislav Rychlík, Marta Smolíková, Jaroslav Spurný, Markéta Štěpánová a Petr Michálek.

10. ročník, Zlínské jaro 2022: Sláva Ukrajině!

10. ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro byl věnován Ukrajině.
Uskutečnilo se šest debat o válce na Ukrajině, médiích a energetické krizi.

Na závěr festivalu se ve vojenském stanu odehrálo představení Divadla Líšeň: Putin lyžuje /hra o zrození vraha (jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské zavražděné v roce 2006).

Ve foyer divadla se uskutečnila výstava Normální je pomáhat, na které prezentovalo svou činnost 23 neziskových organizací.
Na stejném místě jsme si připomněli uplynulé ročníky festivalu výstavou plakátů.

9. ročník, Zlínské jaro 2019: Odsun Němců

Devátý ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro byl věnován odsunu Němců.
Diskutovalo se o poválečnému vývoji, médiích a změnách klimatu.
Ve foyer divadla byla otevřena výstava Post Bellum: Ještě jsme ve válce - příběhy 20. století. Ve vestibulu kina tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat.
Hosté: Jan Urban, Luděk Navara, Tomáš Dvořák, Karel Hvížďala, Ondřej Kundra, Aleš, Fuksa, Jiřina Šiklová, Michal V. Marek a Anna Mezgerová.

8. ročník, Zlínské jaro 2018: Osudové osmičky

Osmý ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro byl věnován osudovým osmičkám.
Diskutovalo se o klíčových událostech Československa a jejich odrazu v současnosti, občanské angažovanosti a investigativní žurnalistice.
U Zlínského klubu 204 byla otevřena výstava Paměť národa Zlínského kraje a v přístavbě klubu tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat.
Jedinečné představení Divadla Feste "Moc bezmocných" oživilo text Václava Havla v kulisách centra Zlína.

Hosté: Milan Kňažko, Michael Žantovský, Jiřina Šiklová, Břetislav Rychlík, Jakub Čech, Janek
Kroupa, Marek Vagovič a Marek Wollner.

7. ročník, Zlínské jaro 2017: Charta 77

Sedmý ročník festivalu byl věnován 40. výročí Charty 77 - uskutečnila se diskuse s jejími signatáři Jaroslavem Hutkou a Jiřinou Šiklovou, společně s historikem Petrem Blažkem. V dalších diskusích o době postfaktické a rolích prezidenta byli hosty Jiří Drahoš, Milan Uhde, Daniel Kroupa a Jaroslav Spurný. Tradiční součástí festivalu byly také výstavy: ve spolupráci s ÚSTR jsme připravili venkovní výstavu na nám. Míru “Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77”,  prezentace neziskových organizací ve vestibulu divadla “Normální je pomáhat”.

6. ročník, Zlínské jaro 2016: Odchod sovětských vojsk

25. výročí odchodu sovětských vojsk bylo hlavním tématem šestého ročníku. Festivalu se zúčastnili Libor Grubhoffer, Terezie Kaslová, Michael Kocáb, Zdena Mašínová, Jiřina Šiklová, Prokop Tomek a Jiří Zajíc. V Městském divadle se diskutovalo o médiích, euforickém období počátku 90. let, jednání prezidenta, ale i chování lidí v kritických momentech naší historie. Na zámku byla otevřena výstava fotografií Dany Kyndrové dokumentující právě odchod sovětských vojsk a v divadle tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat. Závěr festivalu patřil Koncertu pro Kotlinu.

5. ročník, Zlínské jaro 2015: Listopad 89´

Zlínské jaro 2015 bylo věnováno 25. výročí Sametové revoluce. Diskutovalo se o dění v roce 1989 ("Studenti a revoluce", "Kdo, když ne my"), médiích, propagandě, "Rusku na rozcestí" nebo o tom, "O čem sní muži". Ve foyer divadla byla výstava Normální je pomáhat a na zámku výstava Listopad 89´. Sváteční pátek 8. 5. byl oslavou občanské společnosti na nám. Míru, která byla vyplněna aktivitami pro děti i dospělé, workshopy, koncertem a prezentacemi neziskových organizací.

Hosté: Michal Horáček, Olga Sommerová, Monika McDonagh-Pajerová, Jindřich Šídlo, Štefan Füle, Jakub Patočka, Rostislav Marek, Karel Pavlištík, Jiřina Šiklová, Vlastimil Ondra a Petr Kolář.

4. ročník, Zlínské jaro 2014: Jan Palach

Čtvrtý ročník Zlínského jara byl věnován Janu Palachovi. V Městském divadle se diskutovalo o událostech sklonku 60. let v Československu, Rekonstrukci státu, EU a Ukrajině nebo o tom, "O čem sní ženy". Otevřena byla rozsáhlá výstava fotografií "Jan Palach 16. - 25. 1. 1969" ve Photogether gallery pod Zlínskou poliklinikou a výstava neziskových organizací "Normální je pomáhat" ve vestibulu divadla. Festival zakončila oslava občanské společnosti na nám. Míru vyplněná prezentacemi organizací - aktivitami pro děti i dospělé, společně s koncerty "Podřevnického verpánku".

Hosté: Olga Sommerová, Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová, Daniel Kroupa, Dana Kyndrová, Bohdan Holomíček, Patrik Eichler, Jiří Boudal a Pavel Franc.

3. ročník, Zlínské jaro 2013: Václav Havel

V Městském divadle ve Zlíně se třetí festivalový ročník diskutovalo o totalitě ve filmu, divadle, internetu a občanské angažovanosti. Nám. Míru ožilo prezentacemi organizací, workshopy, koncerty a představeními. Závěr festivalu patřil úklidu města. Na zámku jsme otevřeli výstavu fotografií ČTK Prezident Václav Havel spolu s voskovým srdcem a ve foyer divadla výstavu Normální je pomáhat.

Hosté: Anna Freimanová, Vladimír Morávek, Petr Oslzlý, Lukáš Gavlovský, Roman Švejda, Ivan Bartoš, Olga Biernátová, Eda Kriseová, Karel Janeček, Richard Vodička, Radim Špaček a Štěpán Hulík

2. ročník, Zlínské jaro 2012: Rituály normalizace

Druhý ročník festivalu se diskutovalo o víře, médiích, umění a Václavu Havlovi. Uskutečnily se výstavy Rituály normalizace, 100 let skautingu a Normální je pomáhat. Divadlo Na Tahu přijelo s Audiencí, uskutečnila se projekce skautských filmů, koncerty a prezentace organizací na nám. Míru.

Hosté: Eva Buttová, Beata Dżon, Said Manafi, Jiřina Šiklová, Erik Tabery, Jiří Zajíc, Petr Kolínský, Roman Franta, Anna Freimanová, Rut Kolínská a Michael Kocáb.

1. ročník, Zlínské jaro 2011: Demokracie je zahrada, o kterou je třeba pečovat

Rok založení festivalu. Program byl rozdělen tematicky na čtyři dny: přemýšlení, tvůrčí, pracovní a sváteční. Uskutečnily se debaty o médiích, zadluženosti, stavu demokracie a aktivním občanství. Součástí festivalu byl tzv. Kabinet Havel. Debat se zúčastnili: Jiří Zajíc, Luděk Niedermayer, Jiřina Šiklová, JIří Plocek, Rut Kolínská, Adam Gebrian, Vlastimil Ondra, Kateřina Šedá a Táňa Fischerová. Disekuse probíhaly i ve veřejném prostoru, ve Vláčku osobností, který projížděl městem. Na programu byla také divadelní představení, projekce a koncerty. Otevřely se tři výstavy: Normální je pomáhat, prezentace Sítě mateřských center a Cenzurováno.

Sledujte nás