13. - 16. června
2022

Fotogalerie

Zlínské jaro 2019: Odsun Němců

Devátý ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro byl věnován odsunu Němců.
Diskutovalo se o poválečném vývoji, médiích a změnách klimatu.
Ve foyer divadla byla otevřena výstava Post Bellum: Ještě jsme ve válce - příběhy 20. století. Ve vestibulu kina tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat.
Hosté: Jan Urban, Luděk Navara, Tomáš Dvořák, Karel Hvížďala, Ondřej Kundra, Aleš Fuksa, Jiřina Šiklová, Michal V. Marek a Anna Mezgerová.

Foto: Jiří Strzelecký a Daniel Šaich

Zlínské jaro 2018: Osudové osmičky

Osmý ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro byl věnován osudovým osmičkám.
Diskutovalo se o klíčových událostech Československa a jejich odrazu v současnosti, občanské angažovanosti a investigativní žurnalistice.
U Zlínského klubu 204 byla otevřena výstava Paměť národa Zlínského kraje a v přístavbě klubu tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat.
Jedinečné představení Divadla Feste "Moc bezmocných" oživilo text Václava Havla v kulisách centra Zlína.

Hosté: Milan Kňažko, Michael Žantovský, Jiřina Šiklová, Břetislav Rychlík, Jakub Čech, Janek
Kroupa, Marek Vagovič a Marek Wollner.

Zlínské jaro 2017: Charta 77

Sedmý ročník festivalu byl věnován 40. výročí Charty 77 - uskutečnila se diskuse s jejími signatáři Jaroslavem Hutkou a Jiřinou Šiklovou, společně s historikem Petrem Blažkem. V dalších diskusích o době postfaktické a rolích prezidenta byli hosty Jiří Drahoš, Milan Uhde, Daniel Kroupa a Jaroslav Spurný. Tradiční součástí festivalu byly také výstavy: ve spolupráci s ÚSTR jsme připravili venkovní výstavu na nám. Míru “Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77”,  prezentace neziskových organizací ve vestibulu divadla “Normální je pomáhat”.

Zlínské jaro 2016: Odchod sovětských vojsk

25. výročí odchodu sovětských vojsk bylo hlavním tématem šestého ročníku. Festivalu se zúčastnili Libor Grubhoffer, Terezie Kaslová, Michael Kocáb, Zdena Mašínová, Jiřina Šiklová, Prokop Tomek a Jiří Zajíc. V Městském divadle se diskutovalo o médiích, euforickém období počátku 90. let, jednání prezidenta, ale i chování lidí v kritických momentech naší historie. Na zámku byla otevřena výstava fotografií Dany Kyndrové dokumentující právě odchod sovětských vojsk a v divadle tradiční prezentace neziskových organizací Normální je pomáhat. Závěr festivalu patřil Koncertu pro Kotlinu. 

Zlínské jaro 2015: Listopad 89´

Zlínské jaro 2015 bylo věnováno 25. výročí Sametové revoluce. Diskutovalo se o dění v roce 1989 ("Studenti a revoluce", "Kdo, když ne my"), médiích, propagandě, "Rusku na rozcestí" nebo o tom, "O čem sní muži". Ve foyer divadla byla výstava Normální je pomáhat a na zámku výstava Listopad 89´. Sváteční pátek 8. 5. byl oslavou občanské společnosti na nám. Míru, která byla vyplněna aktivitami pro děti i dospělé, workshopy, koncertem a prezentacemi neziskových organizací.

Hosté: Michal Horáček, Olga Sommerová, Monika McDonagh-Pajerová, Jindřich Šídlo, Štefan Füle, Jakub Patočka, Rostislav Marek, Karel Pavlištík, Jiřina Šiklová, Vlastimil Ondra a Petr Kolář. 

Zlínské jaro 2014: Jan Palach

Čtvrtý ročník Zlínského jara byl věnován Janu Palachovi.  V Městském divadle se diskutovalo o událostech sklonku 60. let v Československu, Rekonstrukci státu, EU a Ukrajině nebo o tom, "O čem sní ženy". Otevřena byla rozsáhlá výstava fotografií "Jan Palach 16. - 25. 1. 1969" ve Photogether gallery pod Zlínskou poliklinikou a výstava neziskových organizací "Normální je pomáhat" ve vestibulu divadla. Festival zakončila oslava občanské společnosti na nám. Míru vyplněná prezentacemi organizací - aktivitami pro děti i dospělé, společně s koncerty "Podřevnického verpánku".

Hosté: Olga Sommerová, Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová, Daniel Kroupa, Dana Kyndrová, Bohdan Holomíček, Patrik Eichler, Jiří Boudal a Pavel Franc. 

Zlínské jaro 2013: Prezident Václav Havel

V Městském divadle ve Zlíně se třetí festivalový ročník diskutovalo o totalitě ve filmu, divadle, internetu a občanské angažovanosti. Nám. Míru ožilo prezentacemi organizací, workshopy, koncerty a představeními. Závěr festivalu patřil úklidu města. Na zámku jsme otevřeli výstavu fotografií ČTK Prezident Václav Havel spolu s voskovým srdcem a ve foyer divadla výstavu Normální je pomáhat.

Hosté: Anna Freimanová, Vladimír Morávek, Petr Oslzlý, Lukáš Gavlovský, Roman Švejda, Ivan Bartoš, Olga Biernátová, Eda Kriseová, Karel Janeček, Richard Vodička, Radim Špaček a Štěpán Hulík

Zlínské jaro 2012: Rituály normalizace

Druhý ročník festivalu se diskutovalo o víře, médiích, umění a Václavu Havlovi. Uskutečnily se výstavy Rituály normalizace, 100 let skautingu a Normální je pomáhat. Divadlo Na Tahu přijelo s Audiencí, uskutečnila se projekce skautských filmů, koncerty a prezentace organizací na nám. Míru. 

Hosté: Eva Buttová, Beata Dżon, Said Manafi, Jiřina Šiklová, Erik Tabery, Jiří Zajíc, Petr Kolínský, Roman Franta, Anna Freimanová, Rut Kolínská a Michael Kocáb. 

Zlínské jaro 2011: Demokracie je zahrada, o kterou je třeba pečovat

Rok založení festivalu. Program byl rozdělen tematicky na čtyři dny: přemýšlení, tvůrčí, pracovní a sváteční. Uskutečnily se debaty o médiích, zadluženosti, stavu demokracie a aktivním občanství. Součástí festivalu byl tzv. Kabinet Havel. Debat se zúčastnili: Jiří Zajíc, Luděk Niedermayer, Jiřina Šiklová, JIří Plocek, Rut Kolínská, Adam Gebrian, Vlastimil Ondra, Kateřina Šedá a Táňa Fischerová. Disekuse probíhaly i ve veřejném prostoru, ve Vláčku osobností, který projížděl městem. Na programu byla také divadelní představení, projekce a koncerty. Otevřely se tři výstavy: Normální je pomáhat, prezentace Sítě mateřských center a Cenzurováno.

Sledujte nás