Zlínská křižovatka

Zlínská křižovatka, z. s. je spolek, který byl založen v roce 2010 s cílem přispívat k rozvoji občanské společnosti.

Hlavní aktivitou spolku je organizace festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro. V rámci festivalu se podařilo navázat spolupráci desítek neziskových organizací, pořádáme debaty o důležitých otázkách s významnými osobnostmi, výstavy, divadelní představení, koncerty či projekce.

Postupně se činnost Zlínské křižovatky rozšířila i do dalších oblastí. Pořádáme shromáždění na obranu demokracie, připomínáme významné události našich dějin i mimo rámec Zlínského jara a věnujeme se regulaci hazardu. Zorganizovali jsme také vzpomínkové akce na osobnosti, kterých si vážíme: Tomáše Baťu, Václava Havla i Jana Palacha. Zasadili jsme se o pojmenování míst ve Zlíně po posledních dvou jmenovaných a Miladě Horákové.

Věříme, že úroveň demokracie je odvozena od míry osobní odpovědnosti, kterou si občané jsou ochotni připustit.

Pokud máte zájem nás podpořit nebo se zapojit, dejte o sobě vědět. Děkujeme!