13. - 16. června
2023

Normální je pomáhat 2022

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů.
Zviditelnění dobrovolnictví a občanské společnosti.

Místo: foyer divadla
Termín: 13. – 30. 6. 2022
Otevření výstavy: 13. 6. v 16:30 hod.

Účastnící se organizace:

ADRA, o. p. s.
AKROPOLIS, z.s.
Centrum pro rodinu Zlín z. s.
Domek-prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.
Dotek z.ú.
Family a Senior Point Zlín (Centrum pro rodinu Zlín z.s.)
Charita Luhačovice
Charita Otrokovice
Junák – český skaut, z. s.
Lesní komunitní škola Sýkorka, z.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Na Pasece, z.s.
NADĚJE
Podané ruce – osobní asistence
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s.
Sahadža joga z.s.
Samari, z.s.
SKLÁDANKA, z. s.
Tyátr ModroDiv, z.s.
Waldorfská základní škola Jasan, z.s.
Za sklem o. s.
Zlínská křižovatka, z. s.

Sledujte nás