festival demokracie
a občanské společnosti

Normální je pomáhat 2024

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů.
Zviditelnění dobrovolnictví a občanské společnosti.

Místo: Obchodní centrum Zlaté jablko
Termín: 10. 6. – 23. 6. 2024
Otevření výstavy: 10. 6. v 17:30 hod.

Poděkování:

Účastnící se organizace:

AHC Odlehčovací centrum Vizovice
AKROPOLIS, z.s.
BAVSEN – součást AHC Odlehčovací centrum Vizovice z.ú.
Blízko nás, z. ú.
Centrum pro rodinu Zlín z. s.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
CREDO – CZ nadační fond
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín
Dvě D – Zlín
Ekocentrum Na Pasece
Family a Senior Point Zlín
Charita Vsetín
Charita Zlín
IdeaZone, z.s.
Junák – český skaut, okres Zlín z.s.
Kamarád – Nenuda z.s.
KomunitKa v Bezobaláči Zlín, z. s.
Lesní klub Lileška, z. s.
Lesní komunitní škola Sýkorka, z.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Na Pasece, z.s.
NADĚJE
NÁRUČ LASKAVOSTI z.s.
NRZP ČR, odborné sociální poradenství Otrokovice
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Orel jednota Zlín
Podané ruce – osobní asistence
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s.
Robinsonky, z. s.
Sahadža joga z.s.
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
Samari, z.s.
SKLÁDANKA, z. s.
Stříbrná linka z.s.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Zlín
Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi Zlín
Tyátr ModroDiv, z.s.
Úsměv mámy, z.s.
Waldorfská základní škola Jasan, z.s.
Za sklem o. s.
Zlínská křižovatka, z. s.
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Sledujte nás