13. - 16. června
2023

Normální je pomáhat

Prezentace činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů.
Zviditelnění dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Místo: vestibul Golden Apple Cinema
Termín: 5. – 23. 6. 2019
Otevření výstavy: 5. 6. v 17 hod.

Poskytli jsme organizacím jednotné panely. Každá z nich již připravila obsah a podobu panelu dle svého vkusu.

Účastnící se organizace:

ADRA, o. p. s. https://www.adra.cz
AKROPOLIS, z.s. https://www.akropolis-uh.cz/
Atmosféra, z.s. www.atmosfera-zs.cz
ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek www.eko4listek.cz
Dlouhá cesta z.s. www.dlouhacesta.cz
Domek-prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s. http://petpzlincz
Dotek z.ú. http://www.pecovatelstvidotek.cz/
Family a Senior Point Zlín (Centrum pro rodinu Zlín z.s.) http://zlin.familypoint.cz/
Charita Luhačovice www.luhacovice.charita.cz
Charita Otrokovice https://www.otrokovice.charita.cz/
Junák – český skaut, z. s. https://www.skaut.cz
Kamarád – Nenuda z.s. www.nenuda.cz
Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s. www.klubpodnikatelekzlin.cz
KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI www.alzheimerzlin.cz
Lesní škola Sýkorka www.skolasykorka.cz
Linka pro ženy a dívky www.poradnaprozeny.eu
Maltézská pomoc, o.p.s. www.maltezskapomoc.cz
Na Pasece, z.s. www.napasece.net
NADĚJE www.nadeje.cz
Podané ruce – osobní asistence www.podaneruce.eu
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s. www.chcislyset.cz
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. www.pbzk.cz
Sahadža joga z.s. www.meditace-zlin.snadno.eu
Samari, z.s. www.samari.cz
SKLÁDANKA, z. s.
Tyátr ModroDiv, z.s. www.modrodiv.cz
Za sklem o. s. www.zasklem.com

 

Sledujte nás