festival demokracie
a občanské společnosti

30 případů Miloše Zemana

30 případů Miloše Zemana = 30 otázek pro prezidenta

6. října 2016 uspořádal náš spolek Zlínská křižovatka tichý protest při návštěvě prezidenta ve Zlíně. Nazvali jsme jej 30 případů Miloše Zemana. Každý případ měl svůj transparent – své heslo.

Související popisy k heslům a z toho vyplývající otázky si převzal mluvčí Ovčáček se slibem, že jistě zašle odpovědi. Ty již přes urgence nedorazily. Na místě byl Tomáš Pasterný prezidentem označen za lháře za upozornění, že se prezident účastní kampaně SPO v kraji, kde kandiduje Mynář, Nejedlý a jako lídr Kruliš.

Kampani/nekampani SPO a našemu protestu se věnovali Reportéři ČT.

Soupis 30 případů, průběžně doplňovaný o další, naleznete níže.


 

 1. HITLER JE GENTLEMAN
  Představte si absurdní věc, že někdo za 50 let bude tvrdit, že jste nikdy nenapsal článek Prognostika a přestavba. Představte si, že ten někdo bude shodou okolností prezident a bude tvrdit, že si velice dobře pamatuje ze svého zkoumání Technického magazínu před lety, že žádný takový článek nečetl. Pokud jej historici naleznou, bude tvrdit, že se jedná o podvrh. Pokud dokáží, že je to originál, omluví se za jejich práci, protože si je jistý, že se jedná o podvrh. Navíc bude tvrdit, že jste byl také člen KSČ a proto je nereálné od Vás takový článek čekat. Jak byste o takovém prezidentovi smýšlel a co byste poradil svým potomkům, kteří by to tak nechtěli nechat?
 2. ZAPRODANÝ KRTEČEK
  Politika je plná symbolů. Skrze známého krtečka jste se snažil v čínských médiích přiblížit ČR jako přítele a spojence Číny. Následný čínský seriál tuto představu má utvrdit. Kam se v tomto seriálu Vašich snah vytratily demokratické hodnoty?
 3. RUSNOKOVA VLÁDA
  Prosazení a jmenování vlády bez důvěry parlamentu byl bezprecedentní krok, kterým jste dočasně opanoval výkonnou moc v zemi. O totéž jste se pokusil při schůzce v Lánech. Jako milovníka citátů bychom se Vás rádi zeptali, jak v tomto světle vnímáte lorda Actona: „Všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“?
 4. CHŘIPKA NA UKRAJINĚ
  Ukrajina prochází složitým procesem zbavování se vlivu Ruska, které dlouhodobě určovalo politiku země. Jednoznačně projevila vůli směřovat k našim demokratickým principům a hodnotám. Rusko rozpoutalo na Ukrajině válku s cílem tento vývoj zvrátit. Z jakého důvodu jste popíral přítomnost ruských vojsk na Ukrajině, kterou následně přiznal i prezident Putin? Nestálo by za to se občanům Ukrajiny omluvit? Proč přes toto pochybení nadále podporujete ruskou verzi konfliktu?
 5. ZEMAN LOVE PUTIN
  Ruský vliv na Vaši politiku i fungování prezidentské kanceláře je zjevný v řadě Vašich kroků a projevů. Zůstávají otazníky nad financováním Vaší kampaně. Podporujete autoritářskou vládu Putina, vystupujete jako jeho dobrý přítel. Stal jste se díky tomu tváří ruské propagandy. Co Vás ve skutečnosti vede k takové fascinaci Putinem? Jste natolik inspirován způsobem jeho ovládání společnosti v Rusku?
 6. SNAHA O BEZZUBOU ČT
  Vaše útoky na veřejnoprávní média sahají daleko do minulosti a byly také příčinou televizní krize. Nyní své útoky opakujete s cílem svázat veřejnoprávním médiím ruce, udělat je poslušné a podřízené politické reprezentaci. Vysoké standardy práce veřejnoprávních médií a vysoká míra objektivity velice často vede k odkrývání celé řady případů z těchto třiceti. To vše v době, kdy se významná soukromá média dostala do vlastnictví či vlivu politiků. Uvědomujete si, že svou snahou významně podkopáváte jeden z pilířů demokracie?
 7. KORUNOVAČNÍ VIRÓZA
  100 x opakovaná lež se nemůže stát pravdou. Obzvlášť když je doložena záznamy médií a výpovědí přítomných. Lidé dělají chyby, přičemž velkou náplastí vůči nim je přiznání se a omluva. Nemyslíte, že by bylo lepší se včas omluvit, než nechat zbytečně nabobtnat takovou kauzu do obřích rozměrů?
 8. SCHŮZKA V LÁNECH
  Váš zásah do vnitrostranických záležitostí ČSSD, s cílem většího uplatnění svého vlivu, byl velkým případem. Poskytnul jste platformu pro sesazení předsedy Bohuslava Sobotky. Jen díky velkému odporu proti takovým zákulisním tahům se podařilo schůzku v Lánech zvrátit. Vámi podporovaný Michal Hašek se následně projevil jako mimořádný lhář. Následně jste svou roli bagatelizoval. Myslíte si, že je rolí prezidenta vstupovat do vnitrostranických záležitostí?
 9. OVČÁČEK
  Proč máte za tiskového mluvčího člověka, který nemá vzdělání, hraje si na literárního historika a díky své praxi v Haló novinách zachází s fakty jako s ratanem?
 10. VULGARITY Z LÁN
  Jak reagovat na následující otázku dítěte: Když je sprostý prezident, proč nemůžeme být sprostí my a nemůžeme přímo napsat do školního časopisu, že ředitelka zku*vila rozvrhy?
 11. PROFESOR JE MU PUTNA
  Proč využíváte svých pravomocí a svého vlivu proti lidem, kteří s Vámi nesouhlasí, místo toho, abyste se je snažil pochopit? Roli prezidenta by to slušelo více. Takto se to jeví tak, že kvůli pomstě jste ochoten podrýt akademické zvyklosti a svobody.
 12. SPOR S REKTORY
  Rektor Mikuláš Bek projevil odvahu a nepřipustit před volbami Vaše vystoupení na akademické půdě, protože jej správně považoval za součást předvolební kampaně. Hejtman Zlínského kraje nebo starostové měst, které jste v rámci předvolební kampaně SPO tento týden navštívil, bohužel takovou odvahu neprojevili. Rektor Libor Grubhoffer se zase zastal Martina C. Putny, když jste jej odmítl z nesmyslných příčin jmenovat profesorem, oproti všem dosavadním zvyklostem a postupům. Oba rektory jste následně nepozval na Hrad při příležitosti udílení státních vyznamenání. Ani přes postoj ostatních rektorů, kteří své kolegy podpořili, jste své rozhodnutí nezměnil. Slavnostního aktu se tak rektoři nezúčastnili. Ani takový jednotný postoj nebyl dostatečný, abyste pochopil svůj omyl a zvůli. Nezapomínáte příliš na období po roce 68, kdy jste se setkával s arogancí moci? Neposkytujete nyní té aroganci sám příliš velký průchod?
 13. PODPORA KONVIČKY
  Shromáždění na Albertově bylo organizováno společně s extrémistickými uskupeními. O nejradikálnějším Martinu Konvičkovi byla dopředu známa jeho účast na pódiu, stejně tak informace o něm samém – o jeho prohlášeních, které jsou daleko za hranou a jsou namířeny proti demokracii, proti svobodám a lidským právům. Přes všechny tyto informace jste se postavil po jeho bok na pódium a tím jej vědomě podpořil. Po výrazné kritice jste vše bagatelizoval, že jste Konvičku vlastně neznal. Pokud je pravda, že jste o něm do té doby nic neslyšel, potrestal jste za celou kauzu někoho ze svých poradců, kteří jsou placení za to, aby se podobné excesy nestaly?
 14. MYNÁŘ
  Jakou hodnotu má Vaše slovo? Veřejně jste deklaroval, že pokud kancléř Mynář neobdrží prověrku NBÚ, tak jej odvoláte. Proč držíte ve funkci kancléře člověka, který co možná nejvíce oddaloval žádost o prověrku a následně ji nezískal? Proč jste své prohlášení změkčil, že počkáte, až jak dopadne odvolání, vždyť takto se Mynář drží ve funkci již většinu Vašeho funkčního období. Kam se poděla Vámi dříve prosazovaná presumpce viny u svých kolegů a podřízených?
 15. EKONOMIKA NAD LIDSKÝMI PRÁVY
  Na kritiku ohledně Vašeho příklonu k Číně a vyzdvihování ekonomických přínosů často reagujete tak, že ostatní dělají totéž. Oblíbeným Vaším příkladem je britská královna se zlatým kočárem. Západní země ale neopomenou zmínit při každé příležitosti právě lidská práva. Důslednou obhajobou lidských práv nabyla naše země v zahraničí na významu. Kam se ztratila z Hradu agenda lidských práv? Kdy jste naposledy připomněl autoritativním vládcům lidská práva pošlapávaná v jejich zemích?
 16. RHODOS
  Před pár dny se celý kultivovaný svět loučil se Šimonem Peresem. Proč prezident české republiky chyběl? Proč jste se raději objevil ve společnosti kontroverzního pana Jakunina na Rhodosu?
 17. STABILIZACE SPOLEČNOSTI
  Při návštěvě Číny jste prohlásil, že je možné se od ní učit, jak stabilizovat společnost. Co konkrétně jste se naučil a jaké kroky na základě takových vědomostí v naší společnosti uplatňujete, aby byla stabilnější?
 18. VYZNAMENÁNÍ PŘÍZNIVCŮM
  Vyznamenal jste jistě řadu výtečných osobností. U některých je ale zjevným klíčem k vyznamenání jejich podpora Vám v kampani před prezidentskými volbami. (Filip Renč, Jiřina Bohdalová, Felix Slováček, Miroslav Grégr, František Čuba, …). Proč tuto spojitost jednoduše nepřiznáte? Vaše kličkování je ve výsledku horší, protože opět přispívá ke snížení Vaší věrohodnosti, jako ve významné části z těchto Vašich 30 případů.
 19. ROZDĚLOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
  Slíbil jste na svou čest, že svůj úřad budete zastávat v zájmu všeho lidu. Následovalo cílené rozdělování společnosti a šíření nenávisti. Postupně jste zaútočil na různé skupiny obyvatel. Používáte nálepku „pražská kavárna“, kam usazujete prakticky každého Vašeho kritika nebo odpůrce. Postupujete tak spíše podle vzoru „rozděl a panuj“. Jakou hodnotu má čest, na kterou jste sliboval?
 20. MASAKR NA NÁRODNÍ
  V prosinci 1989 jste v tisku označil zásah na Národní třídě za masakr. Nyní jste v rámci Vaší snahy rozdělování společnosti toto označení zpochybnil. Dle Vašeho vyjádření se o žádný masakr nejednalo. V případě kauzy kolem Ferdinanda Peroutky je velice znát neschopnost Vašeho mluvčího orientovat se v celém kontextu té doby. Nemyslíte, že i Váš vlastní rozpor v pojmenování událostí je důsledkem ztráty schopnosti zohlednit po čtvrtstoletí kontext?
 21. SERVILITA K ČÍNĚ
  Máme velkou zkušenost s tím, jak se mocná totalitní země umí chovat ke svým vlastním lidem a k menším sousedům. Byli jsme vždy zákuskem v mocenském boji obou předchozích totalit. Takovým totalitám se nedá ustupovat, nedá se zapomínat na jejich přešlapy vůči ostatním zemím a vlastním lidem. Ekonomická síla nemůže být argumentem pro zánik národní identity. Tibet je ve velmi podobné situaci, jako jsme byli my. Obhajovat jeho anexi tím, že měl dle Vás pokleslou kulturu, je nesmyslné. Proč jednáte tak, jako byste nebyl občanem ČR a neznal naši historickou zkušenost?
 22. ODBORNÍK NA ENERGETIKU
  Obhajujete jadernou energetiku a zpochybňujete význam obnovitelných zdrojů energie. Vaše prohlášení jsou v podstatě identická s jadernou lobby, jejíž součástí je také Rusko, v rámci svých snad o dodávku technologií a monopolistických tendencí v dodávkách jaderného paliva. Vaše názory zamrzly v 90. letech a nepromítá se do nich obrovský pokrok právě v nasazení obnovitelných zdrojů. Proč se projevujete jako odborník na energetiku a nepřenecháte tuto pozici odborníkům skutečným? Pokud vycházíte z názorů svých odborných poradců, zastupují více názorových proudů nebo jen ten vyhovující právě jaderné lobby?
 23. POHRDÁNÍ SOUDY
  Slíbil jste, že coby prezident budete zachovávat ústavu a zákony. Poslední kroky Vaší kanceláře ovšem nerespektují pravomocný rozsudek soudu v kauze Peroutka. Jakékoliv zdůvodnění těchto kroků nemůže zastřít faktické obcházení zákona. Zdá se Vám správné, že jako nejvyšší ústavní činitel podkopáváte moc soudní?
 24. NEJEDLÝ
  Martin Nejedlý je dle veřejně dostupných zdrojů nešikovný podnikatel, který je zároveň prostředníkem ruského vlivu na Hradě s ne úplně jasnou minulostí a vzděláním. Proč takového člověka zaměstnáváte?
 25. TVÁŘ RUSKÉ PROPAGANDY
  Ruská média uměla využít Vaše prohlášení a Vaše postoje a zakomponovala je do své propagandy, jejímž cílem je ovládání ruské společnosti a také rozklad demokratických zemí a celé EU. Skutečně jste tuto hru dosud neprohlédl? Proč jste se jako jediná hlava státu EU zúčastnil ruských oslav v době, kdy drtivá většina západních státníků cestu do Moskvy bojkotovala na protest proti anexi Krymu? Proč zlehčujete politické vězně?
 26. ŠÍŘENÍ NENÁVISTI
  Pro rozdělování společnosti používáte několik nástrojů. Tím hlavním je záměrné vyhrocování veřejné diskuse, osobní útoky místo věcných argumentů a především nenávist. Proč nevyužijete své významné funkce ke smíření mezi lidmi a posílení demokratických hodnot v naší zemi? Přemýšlel jste někdy nad tím, jakou stopu po sobě v naší zemi zanecháte? Nemyslíte, že máte ještě dostatek času tento obraz zvrátit?
 27. ODBORNÍK NA INKLUZI
  Řekl jste, že handicapované děti by se měly vzdělávat odděleně od těch zcela zdravých. Seznámil jste se dostatečně před tímto výrokem s praxí? Informoval jste se u odborníků, abyste tématu rozuměl? Opravdu si myslíte, že postižené děti je třeba zavírat do ústavů a speciálních škol? Nemůže naopak jejich přítomnost ve „zdravých“ třídách ostatním dětem pomoci pochopit základní lidské hodnoty?
 28. ODSUN NA ŘECKÉ OSTROVY
  Dlouhá řada politiků se snaží vždy zneužít nějakého zásadního společenského problému k vlastnímu prospěchu, jejich kroky nejsou vedeny snahou o nalézání skutečných řešení. V případě migrační krize se tyto tendence v politice odhalily v celé nahotě. Bohužel jste se připojil právě na stranu těchto populistů. Před pár dny jste na Rhodosu v rozhovoru pro britské FinancialTimes řekl, že ekonomické migranty, mířící do EU, byste deportoval na neobydlené ostrovy v Řecku nebo do „prázdných míst“ v severní Africe. Vaše slova se neshodují s oficiálními postoji ČR. Takové vzkazy byste měl důsledně konzultovat s vládou. Myslíme, že tento Váš poslední nápad na toto téma jednoznačně nebyl míněn jako návrh řešení. Už vůbec ne jako vzkaz do zahraničí, kde akorát přispěje k Vaší i naší izolaci. Jedná se především o předvolební vzkaz občanům ČR. Přidal jste se tak jen k hlasům volajícím po radikálních řešeních, které mnoho lidí ocení, aniž by tušili to, co původci takových nápadu vědí: k praktickému naplnění nemůže v demokratické zemi dojít. Proč zneužíváte společenské problémy ke krátkozrakému získávání politických bodů? Proč se přidáváte k řadovým populistickým politikům a nesnažíte se chovat jako státník?
 29. KAMPAŇ SPOZ
  Ocitáme se den před krajskými volbami, lídr SPO ve Zlínském kraji organizuje Vaši cestu náhodou právě sem. Za SPO kandidují lidé z Hradu, strana spojila svou existenci právě s Vami. Vaše cesta do kraje je tak fakticky předvolební kampaní SPO s průhledným financováním z prostředků Hradu, potažmo nás občanů. Nemyslíte, že role prezidenta je poněkud jiná, než podpora konkrétní politické strany za prostředky Hradu? Doplnění po Vaší odpovědi na místě: předpokládáme, že ve svých odpovědích často budete uhýbat od merita věci. Tak se stalo i v tomto případě. Kampaň může mít různé podoby. Vy jste nejdříve jednu z nich charakterizoval jako jedinou možnou a následně jste označil Tomáše Paterného za lháře, protože tuto charakteristiku Vaše cesta nenaplňovala. Upřesňujeme tedy, že i Vaše pouhá přítomnost v kraji den před volbami na kampaň SPO zcela stačí, prtože nic většího si ani tato strana nemohla přát.
 30. ZESMĚŠŇOVÁNÍ OPONENTŮ
  Velice často prohlašujete, že jezdíte po krajích s cílem diskutovat s občany. Ze záznamů z těchto setkání je velice patrné, že nenaplňujete předpoklady férové diskuse. Rád vyslechnete chválu příznivců a zesměšňujete oponenty, což je Váš způsob jak se vyrovnat s nepříjemnými dotazy. Je otázka, co se na těchto cestách o životě a smýšlení lidí dozvíte a zda s takovým přístupem mají vůbec smysl. Nejvíce se totiž dozvíte něco spíše o sobě, ale na Vašem chování to nic nemění. Otázku, jak zesměšníte nás, jste nám jistě v těchto okamžicích zodpověděl, tedy ji ani nepokládáme.

 

 1. Vyznamenání pro Bradyho
 2. Slovenský pohřeb – Pozdní přílet na pohřeb slovenského prezidenta Michala Kováče-
 3. Forejt – kauza s videem
 4. Prohlášení k návštěvě Dalajlámy – čtyři nejvyšší ústavní činitelé ubezpečují Čínu o své neochvějné přízni
 5. Hofer na hradě – Rakouský populistický kandidát na prezidenta Hofer na pražském hradě
 6. Demise premiéra – odmítnutí odvolat vládu jako celek, obstrukce s odvoláním Babiše, hůlka na Sobotku
 7. Likvidace novinářů – bonmot pro Putina
 8. Kájínek – názor na milosti se dá z populismu změnit mávnutím kouzelného proutku
 9. Liglass – kauza doporučení pro stavbu přehrad v Kyrgyzstánu
 10. Prezidentská nekampaň
 11. Podělaný Dubček
 12. Zneužitá inaugurace
 13. Novičok
Sledujte nás