O Festivalu svobody

Festival svobody je celorepublikovou platformou pro organizaci akcí k výročí 17. listopadu 1989: www.festivalsvobody.cz

Společně za svobodu a demokracii

Jsme otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Také vydáváme společné memorandum.

Historie

Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce se připojili též pořadatelé  z dalších měst včetně Zlína. V loňském roce již Festival svobody propojil akce ve 45 městech napříč republikou.

Jak fungujeme

Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce. Propojujeme se, abychom:

  • Společně koordinovali program, tak aby si akce nekonkurovali, ale doplňovali se.
  • Vytvořili srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti i médiím a propagovali společně platformu a své akce navzájem.
  • Sdíleli témata, symboly a organizovali společné happeningy.
  • Sdíleli informace, zkušenosti a inspirovali se.

Manifest Festivalu svobody 2019

„Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.

Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něho pánové z StB. Co je svoboda pohybu, si uvědomil malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány mu umožnily setkat se s nimi až po deseti letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli esenbáci obušky do hlavy skupině mladých lidí, kteří se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením stromů…

A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli.

Svoboda! Už 30 let tu voní a my si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění, vyznávat boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího.

I dnes, v období oslav 30 let svobody, jsme ale znepokojeni tím, co se děje u nás i v zahraničí. Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli anebo si nenávratně nezničili přírodu.

Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, mezi přáteli, ve svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu zasadili.

17. listopadu se proto sejdeme v ulicích, na náměstích i dalších místech, abychom poděkovali za možnost ve svobodě žít.

Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle!

Sejdeme se 17. listopadu na Festivalu svobody.“